۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آرشیو نویسنده

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718203-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718203-MD

تحت عنوان خريد DRIVE ABB GTG:2131,2132,2133

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748019-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9648014-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RNL-9648014-MD

تحت عنوان ساخت STEAM TURBINE ROTOR C-602 & C-602-T

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9818187-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9818187-MJ

تحت عنوان خريد دستگاه تنفسي Life Support

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748015-MH

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RNL-9748015-MH

تحت عنوان خريد كابل TRACE HEATING

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718197-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718197-MD

تحت عنوان خريد دستگاه تقطير اتمسفريك بهمراه متعلقات

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718201-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718201-MJ

تحت عنوان خريد كاتاليست GHT

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718202-MJ

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718202-MJ

تحت عنوان خريد كاتاليست KHT

فایل همراه

بازديد مهندس ابراهيمي نماینده مردم شهرستان شازند از پالايشگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ، جلسه بازديد مهندس ابراهيمي نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و هيأت همراه با حضور مهندس امين مديرعامل و جمعي از مديران و رؤساي پالايشگاه در محل سالن جلسات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند برگزار شد .
در ابتداي مراسم مهندس عليرضا امين مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ضمن خیرمقدم و ارائه گزارش از فرايند توليدات شركت گفت : ‹ پالايشگاه امام خميني (ره) شازند امسال سه مرحله تعميرات اساسي بزرگ داشته است كه دو مرحله آن به انجام رسيده و دو واحد ديگر در مرحله تعميرات اساسي هستند . واحد RCD يكي از گرانترين و تكنيكي ترين واحدهاي پالايشگاه است كه نيمه دوم تعميرات اساسي آن هستيم و به زودي در مسير سرويس قرار مي گيرد .
به دليل وسعت و تعداد واحدهاي عملياتي هر ساله اين شركت تعدادي از واحدهاي خود را تعميرات اساسي مي نمايد . راهبري اين عمليات بسيار تخصصي و كاربردي است و به همين دليل ما بايد هميشه به صورت مداوم در حال گرفتن نيروهاي عملياتي و پيمانكاران و انجام مناقصات خريد و برنامه ريزي باشيم.
وي افزود : ‹ اين پالايشگاه هميشه از برنامه زماني كه توسط ستاد تهران براي اورهال در نظر گرفته شده جلوتر بوده است اما به دليل تحريم هاي موجود مي طلبد كه بر ميزان تلاشهايمان بيفزاييم و در راستاي تأمين تجهيزات و تهيه كاتاليست ها و همچنين بهبود شرايط حداقل هزينه ها را مصرف نماييم .پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در تمامي شرايط من جمله اورهال نيازمند افرادي زبده و توانمند است كه خستگي ناپذير تلاش كنند تا اين مركز بتواند سرحال و ايمن به كار خود ادامه بدهد .›
مديرعامل پالايشگاه گفت: من به نوبه خود از شما و ديگر مسئولين استاني تشكر ميكنم . اميد است با كمك تمامي شما بتوانيم سوختي تميز و استاندارد را جهت مصرف كشور ارائه نماييم . اين پالاشگاه به لحاظ ميزان توليد و كيفيت فراورده هاي ارائه شده در كشور شاخص و مطرح مي باشد به همين دليل اميدواريم روز به روز با تلاشهاي همكاران بر تعالي آن افزوده شود . ›
در ادامه مهندس ابراهيمي نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی ضمن تشكر و قدرداني از تلاش شبانه روزي مديريت و همه كاركنان پالايشگاه گفت : ‹ من به خاطر تلاشهايي كه در راستاي چرخش اقتصاد كشور در اين پالاشگاه انجام مي شود از تمامي دست اندركاران در اين مركز اعم از مديرعامل محترم ، معاونين ، مديران و كليه كاركنان صميمانه تشكر مي كنم . اين پالايشگاه با نوع محصولات ارائه شده و نقشي كه در كاهش مشكلات محيط زيستي شهرهايي مثل تهران ، كرج و اراك داشته است موجب شده كه ديدگاه من كاملاً تغيير كند . اين پالايشگاه جزء افتخارات كشور به حساب مي آيد . اگر توانمندي هاي چنين پالايشگاه هايي نبود آيا ما در شرايط تحريم راهي به جز تسليم در پيش رو داشتيم ؟
ابراهيمي مسئوليت اجتماعي صنايع را بسيار مهم دانسته ، تصريح نمود :‹ پالايشگاه امام خميني (ره) شازند توانسته است رويكردي را در پيش بگيرد كه رضايت و علاقه مردم منطقه را جلب نمايد و ما اثرات آن را در منطقه مي بينيم كه استفاده از نيروهاي بومي و آموزش هاي ارائه شده و … از جمله مصاديق آن به شمار مي آيد . اين پالايشگاه از افتخارات و سرمايه هاي كشور است كه بايد در راستاي تعالي آن تلاش كنيم. نماينده شهرستان شازند در رابطه با بحث خصوصي سازي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند گفت : ‹ شرايط و توانمندي ها و نقش اين پالايشگاه براي منطقه و مردم باعث شده است كه من روي آن حساسيت نشان بدهم و با مسئولين كشور مكاتبات و مذاكراتي داشته باشم . ما با بخش خصوصي مشكلي نداريم اما نگرانيم كه با خصوصي سازي توان و سرمايه گذاري ارزشمندي كه در اين پالايشگاه شده است به خطر بيافتد . در شرايط فعلي ما ديگر نمي توانيم چنين پالايشگاهي را احداث نماييم ؛ پس نمي توانيم آن را به خطر بيندازيم . اگر زماني شركت هايي آمدند كه به لحاظ توان قدرتمند بودند مي توانيم در راستاي خصوصي سازي اين پالايشگاه اقداماتي نماييم اما در حال حاضر نمي توانيم چنين ريسكي را انجام دهيم. ›مهندس ابراهيمي با توجه به نقش نيروي انساني بومي در موفقيت صنايع و رشد منطقه تصريح كردند : ‹ پالايشگاه امام خميني (ره) شازند چرخش اقتصادي قابل قبولي را در كشور ايجاد كرده است كه ما به آن مي باليم . براي شما آرزوي موفقيت مي كنيم و هر كاري كه از دستمان برآيد كوتاهي نخواهيم كرد .البته ما دو توقع عمده هم از پالايشگاه داريم : اول مشاركت بيشتر در مسئوليت هاي اجتماعي و ديگر تسريع در روند مطالعه توقف برداشت آب از چاهها و روي آوردن به استفاده از پس آبها و اميدواريم بعد از اين بيشتر شاهد محافظت از آبهاي زيرزميني باشيم .

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718180-MB

تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718180-MB

تحت عنوان خريد ۵ دستگاه ليفتراك ۳ تن ديزلي

فایل همراه