۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آرشیو نویسنده

فروش اسناد مناقصه شماره RND-9648007-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9648007-MD

تحت عنوان ساخت P/F”ELLIOTT-EBARA”STEAM TURBINE

فایل همراه

مهلت شركت در مناقصه تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ مي باشد

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718188-MD

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND-9718188-MD

تحت عنوان خريد آنالايزر بنزين ES10

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705120-MH

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RNP-9705120-MH

تحت عنوان خريد الكتروموتور ۸۱۰ كيلو وات

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9648017-TH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۳

تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۱۳

تحت عنوان انجام بخشي از خدمات آتش نشاني و HSE شركت

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۲۱

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۲۱

تحت عنوان آژانس درون و برون شهري

فایل همراه

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره RND- 9221250-MH

مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره RND- 9221250-MH

تحت عنوان خريد  STEAM TURBINE ROTOR ASSEMBLY

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518100-MB

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۱۹

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۷/۱۹

تحت عنوان انجام حجم خدمات نگهداري و تعميرات عمومي

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618168-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید: