مدیریت انرژی

مقام معظم رهبری:

مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح، با حرف امکان پذیر نیست

دکتر روحانی:

در زمینه آب، حتی آب آشامیدنی، اگر قدمهای جدی برنداریم و سرمایه گذاری کافی نکنیم با بحران مواجه میشویم

مهندس نامدار زنگنه:

مدیریت کار آمد منابع انرژی، مشارکت در تامین امنیت انرژی جهان از ارکان توسعه پایدار است

1010

معرفی واحد مدیریت انرژی

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

فعالیت های واحد انرژی

انرژی های تجدیدپذیر

استانداردهای مرتبط

مدیریت و بهینه سازی انرژی در صنعت و ساختمانها

بهره‌وری و بهینه سازی مصرف انرژی
مدیریت انرژی در ساختمان
روشهای بهبود صرفه انرژی در کوره ها

 

معرفی کتب و مقالات

ENERGY & WATER USE BENCHMARKING
Energy Management Practices – petrochemical
Energy Management and Optimization-ABB
Energy Use Data Handbook
مفاله شماره ۱
مفاله شماره ۲
مفاله شماره ۳
مفاله شماره ۴

سایتهای مرتبط

سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)
سازمان انرژی های نو ایران (سانا)
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران