۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مديريت انرژي

مقام معظم رهبری:

مقابله با اسراف و صرفه جویی صحیح، با حرف امکان پذیر نیست

دکتر روحانی:

در زمینه آب، حتی آب آشامیدنی، اگر قدمهای جدی برنداریم و سرمایه گذاری کافی نکنیم با بحران مواجه میشویم

مهندس نامدار زنگنه:

مدیریت کار آمد منابع انرژی، مشارکت در تامین امنیت انرژی جهان از ارکان توسعه پایدار است

1010

معرفي واحد مديريت انرژي

سياست های کلی اصلاح الگوی مصرف

فعاليت هاي واحد انرژي

انرژي هاي تجديدپذير

استانداردهاي مرتبط

مديريت و بهينه سازي انرژي در صنعت و ساختمانها

بهره‌وري و بهينه سازي مصرف انرژي
مدیریت انرژی در ساختمان
روشهای بهبود صرفه انرژی در کوره ها

 

معرفي كتب و مقالات

ENERGY & WATER USE BENCHMARKING
Energy Management Practices – petrochemical
Energy Management and Optimization-ABB
Energy Use Data Handbook
مفاله شماره ۱
مفاله شماره ۲
مفاله شماره ۳
مفاله شماره ۴

سايتهاي مرتبط

سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا)
سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا)
شركت بهينه سازي مصرف سوخت
انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران