آلودگی های زیست محیطی کاهش و سود آوری شرکت افزایش یافت

با طرحی نو  در واحدهای عملیاتی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند آلودگی های زیست محیطی کاهش و سود آوری شرکت  افزایش یافت.

در سال جهش تولید افتخار دیگری به دست مهندسین جوان شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند رقم خورد و پس از ماه ها تحقیق و برر سی های بعمل آمده موفق شدند , یکی از محصولات جانبی تولید شده در واحد کاهش گرانروی ” بنزین نامرغوب (Visbreaker Gasoline)” را به بخش راکتور واحد RFCC هدایت و موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی و افزایش سود آوری گردند.

به گزارش روابط عمومی در این طرح  فرایندی متخصصین توانستند روزانه حدود ۵ m³/hr محصول نامرغوب با ترکیبات الفینی که قابلیت استفاده به عنوان یک محصول نهایی را نداشته و از طرفی تصفیه آن در واحدهای پایین دستی مشکلات بسیار زیادی را به همراه داشت به مخازن  slops  حذف و در راکتور واحد RFCC  تبدیل به بنزین یورو ۴ نمایند.

این گزارش می افزاید از ابتدای احداث پالایشگاه (حدود ۲۸ سال گذشته) این محصول نامرغوب با ترکیبات الفینی همواره به مخازن slops هدایت می شد و از آنجا گاهی به عنوان سوخت مایع سبک در بویلرها سوزانده می شده و گاهی نیز به مخازن نفت خام پالایشگاه برگشت داده می شده و مجددا در چرخه تقطیر قرار می گرفته است , که در هر دو صورت باعث ایجاد مشکلاتی نظیر افزایش آلایندگی گازهای خروجی از دودکش بویلرها و یا کاهش ظرفیت پالایش نفت خام به اندازه ۵m³/hr و ایجاد صمغ در واحدهای پایین دستی و همچنین مصرف بیشتر انرژی برای پالایش این مقدار از slops      می شده است.

 این خبر می افزاید: این مهم از ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ محقق گردید و Vis.Gasoline ارسالی به سمت تانک های SLOPS قطع و به سمت واحد RFCC  ادامه دارد و شرایط بطور کامل پایدار بوده و نه تنها مشکلی برای ادامه تولید و حفظ کیفیت محصولات ایجاد نشده است بلکه  مزایای همچون” کاهش میزان سوخت مایع سبک به اندازه    5 m³/hr/ کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوزاندن سوخت مایع سبک در بویلرها با گوگرد حدود ۹۰۰۰ppm / افزایش توان دریافت و پالایش نفت خام به میزان ۵ m³/hr / افزایش خوراک دریافتی توسط واحد RFCC به میزان ۵ m³/hr / افزایش تولید تقریبی ۱.۵ m³/hr بنزین و ۱.۵ m³/hr گاز مایع و حدود ۲ Ton/hr سوخت گازی /  بهبود عملکرد در فرآیند واحد RFCC / و نیز موجب افزایش سود آوری پالایشگاه به میزان        110 میلیارد تومان در سال شده است .