تقدیراداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) از آقای محمد کشاورز همکار بهره برداری واحدCCR

شرح شبه حادثه: روز جمعه مورخ ۲۶/۰۲/۹۹  در ساعت ۲۳:۳۰ آقای محمد کشاورز به شماره پرسنلی ۷۳۹۱ از همکاران بهره برداری پالایش ۱ منطقه (ب) واحد(CCR)  هنگام چک کردن و بازدید واحد ناگهان متوجه نور غیر عادی درسقف پلتفرم بالایی راکتور R-253 می شود که بلافاصله از طریق پیجر به اتاق کنترل واحد اطلاع رسانی نموده و به همراه سرکارگردان واحد آقای رضائی و همچنین آقای میاحی از نفرات بهره برداری واحد به موقعیت مورد نظر رفته و متوجه حریق  در فلنج ۲۴ اینچی  ورودی راکتور R-253 به علت نشت مواد می شوند که سریعاً به آتش نشانی اطلاع داده و سپس با  استفاده از خاموش کننده دستی موجود در محل قبل از حضور همکاران آتش نشانی اقدام به اطفاء حریق می نمایند که خوشبختانه این اقدام به موقع سبب کنترل حریق و خاموش شدن آن  می گردد و با حضور همکاران آتش نشانی در محل اقدامات لازم بعدی صورت می گیرد که در ادامه همکاران تعمیرات اقدام به رفع نشتی از فلنج نموده و خوشبختانه حادثه ختم به خیر می گردد. 

آنچه مسلم است حضور دائم و بموقع همکاران بهره برداری سبب شناسایی شرایط ناایمن و پیشگیری از گسترش ابعاد حادثه و جلوگیری از خسارت های مالی ، جانی و زیست محیطی می گردد  لذا ادارهHSE  از تمامی همکاران مدافع صنعت نفت خصوصاً همکاران بهره برداری و تعمیرات که با جدیت و تلاش فراوان و با رعایت دستورالعمل های HSE  جهت تولید مستمر اهتمام می ورزند در راستای ارتقاء فرهنگ سازمانی HSE  وکاهش نرخ حوادث تقدیر و تشکر می نماید.

روابط عمومی تلاش صادقانه و جدیت و موفقیت آقای محمد کشاورز را قدر دانسته و این مهم را به ایشان و اداره مربوطه تبریک عرض نموده و سلامتی و آرزوی توفیق روزافزون برای  این عزیز از خداوند تعالی خواستار است.