دریافت فایل

در این صفحه، لینک فایلهای قابل دریافت (دانلود) قرار دارد.

مناقصات

دستورالعمل‌های HSE پیمانکاران

الف) الزامات و رویه‌های مدیریت HSE در قراردادهای همسان EPC/PC/EP صنعت نفت

elzam-hse
ب) دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت

d-hse-v
ج) دستورالعمل رعایت الزامات HSE پیمانکاران پالایش و پخش

d-hse-p

دستورالعمل‌های HSE و ارزیابی کیفی HSE پیمانکاران پالایشگاه و پرسشنامه‌های عمومی ارزیابی آنان

الف) دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

molahezat-hse
ب) دستورالعمل HSE ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

hse10
ج) پرسشنامه عمومی ارزیابی پیمانکاران ـ سطح ۱

p-hse1
د) پرسشنامه عمومی ارزیابی پیمانکاران ـ سطح ۲

p-hse2
ه) پرسشنامه عمومی ارزیابی پیمانکاران ـ سطح ۳

p-hse3

……………………………………………….

فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار

fehrest-kootah

راهنمای تکمیل و تحویل پاکات

rahnama

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

shive-name1

شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات

shive-name2

شرایط عمومی پیمان های خدماتی شرکت

omumi

استعلام ارزیابی کیفی تامین کنندگان یا سازندگان کالا

sazandegan

استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران خدماتی

peimankaran

بروشور سال ۹۵

صفحات ۱ الی ۴

catalog95-1

صفحات ۵ الی ۸

catalog95-2

لوگوی امور زنان و خانواده

logo-for-women2