۳۰ آبان ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

دريافت فايل

در این صفحه، لینک فایلهای قابل دریافت (دانلود) قرار دارد.

مناقصات

فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيت دار

fehrest-kootah

راهنماي تكميل و تحويل پاكات

rahnama

شيوه نامه حل اختلاف هاي قراردادي

shive-name1

شيوه نامه حمايت از توليد داخلي و شفاف سازي معاملات

shive-name2

دستورالعمل و مقررات ايمني ويژه پيمانكاران

imeni-pey

شرايط عمومي قراردادهاي خدماتي شركت

omumi

استعلام ارزيابي كيفي تامين كنندگان يا سازندگان كالا

sazandegan

استعلام ارزيابي كيفي پيمانكاران خدماتي

peimankaran

بروشور سال ۹۵

صفحات ۱ الي ۴

catalog95-1

صفحات ۵ الي ۸

catalog95-2

لوگوي امور زنان و خانواده

logo-for-women2