پژوهش

فرایند پژوهش در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بر اساس نوآوری باز، انجام می‌شود.

یک سازمان که مشوق نوآوری است دیدگاههای ناشناخته به مسائل و یا راه حل های منحصر به فرد برای حل مسائل را ارتقاء میدهد. نوآوری فرایند کسب اندیشه های خلاق و تبدیل آن به محصول و یا یک روش عملیاتی مفید است.

فعالیتهای پژوهشی در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند ضمن عنایت به آخرین دستاوردهای علمی و فن آوری روز، توجه کامل به فعالیتهای عملیاتی توسعه ای و جاری شرکت داشته و راهکارهای علمی مناسب به منظور رفع مسائل و مشکلات موجود و توسعه فن آوری را جستجو و ارائه می نماید. به نحوی که با بکار بستن و اجرای نتایج پژوهشهای مربوطه کاهش ضایعات و هزینه ها، افزایش سوددهی، ارتقاء بهره وری و بهره برداری بهینه از تاسیسات حاصل شود.

زمینه های اصلی کارهای پژوهشی در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به شرح ذیل میباشد:

۱- جمع آوری، ارزیابی و تعیین اولویت های پژوهشی

کشف ، ثبت و ارزش گذاری ایده ها با جنبه های اقتصادی، الزامات قانونی(ارتقاکیفی محصول ) ، الزامات زیست محیطی ،کاهش  مصرف انرژی ،ایمنی و…مهم ترین وظیفه برای پژوهش وفناوری می باشد.اداره پژوهش برمبنای روش نوآوری باز  ایده ها راجمع آوری می نماید. پژوهشگران میتوانند  فرم ثبت پیشنهاد  را به ایمیل اداره پژوهش جهت پردازش و تبدیل آنها به پروژه های قابل اجرا ارسال نمایند.
فرم مذکور پس از ارزیابی اولیه توسط کارشناسان پژوهش و/ یا کارشناسان مرتبط ودر نهایت تایید شورای پژوهش شرکت، به سبد پژوهش و فناوری  اضافه خواهد شد.اداره پژوهش جهت اجرای ایده در قالب طرح پژوهشی برای ایده دهنده اولویت ویژه قایل خواهد شد.
برحسب نوع ایده پردازش ،دربخشهای زیرانجام میپذیرد:
۱.فرآیند تحقق فرصتها:  ثبت و ارزیابی ایده های مرتبط با فرآیند.
۲. ثبت فرصتهای ویژه: ثبت ایده های فرآیندی با سود زیاد  و هزینه کم.
۳. شناسایی مطالعه وارزیابی اولیه محصولات ویژه : محصولات با ارزش  افزوده زیاد.

۲-تعریف،  تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری

برای کلیه موضوعات مصوب در سبد پژوهش شرکت شرح نیازمندی پروژه ، از طرف اداره متقاضی به  اداره پژوهش ارسال میشود. مراکز علمی و پژوهشی می توانند نیازهای پژوهشی شرکت را از سامانه ساتع  یا سایت شرکت دریافت کرده و فرم پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشی را تکمیل و به ادرس اداره پژوهش ارسال نمایند.(برو به: فایل های مرتبط با طرح های پژوهشی).

مهمترین اولویت پروژه های پژوهشی این شرکت بومی سازی دانش و باز طراحی تجهیزات راهبردی و تحریمی  می باشد.در پیشنهاد اولیه توجیه پذیری اقتصادی ، امکان پذیری فنی(با توجه به توانمندیهای موجود کشور) و ارزیابی ریسک را لحاظ نمایید.

۳-  تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

درراستای اجرای بند ۰۹-۴- مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و اجرای ابلاغیه شماره ۱۰۴-۲/۲۰مورخ ۲/۳/۹۶  وزیر محترم نفت مبنی بر ‹‹ تعیین سقف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ›› و ابلاغیه شماره۲۲۱۸۸۰-۱/۲۸مورخ ۱۷/۵/۹۲ وزیر محترم نفت  ‹‹دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری›› همچنین جهت نظامند کردن و برقراری عدالت در فرایند حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند (شرکت) به شرح زیر انجام میشود:
۱- پایان نامه هایی مشمول حمایت فوق می شوند که موضوع در تعریف پژوهش کاربردی صدق نماید. توجه مهم : خروجی های  پروژه باید  متناسب با  نیازشرکت (حل مشکل یافرصتی که  توجیه اقتصادی دارد)   و در مقیاس صنعتی انجام پذیرباشد تا مورد حمایت قرار گیرد.حتما قبل از تعریف موضوع داده های  مشکل را از کارشناس مرتبط بگیرید.
۲- تکمیل  فرم اولیه پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی(فرم شماره یک).
۳- پس از ارزیابی با ملاکهای مدون توسط کارشناسان مرتبط ,درصورت تایید فرم یک ، فرم  تفصیلی پیشنهاد پروژه جهت تحصیلات تکمیلی (فرم شماره ۲) تکمیل و به ایمیل کارشناس پژوهش ارسال شود.
۴-  درصورت تائید درشورای پژوهش شرکت ،تکمیل و امضاء تعهد نامه پروژه دانشجویی(فرم شماره چهار) ،پیوست فرم شماره ۲ وقرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (فرم شماره پنج).
۵- ارسال گزارشهای فصلی وادامه کار پژوهشی  پس از تایید مشاورصنعتی  .
۶- تحویل بسته پایان نامه(خروجی های قابل ارزیابی متناسب با نیاز شرکت) تکمیل فرم شماره ۶ وارسال به ایمیل اداره پژوهش
۷- سقف حمایت مالی به پایان نامه هایی تعلق میگیرد که ارزش مطلوب شرکت را تامین نمایند.

توجه:- امکان حمایت از پروژه های کارشناسی وجود ندارد . همکاری پژوهشی   فقط در موضوعات مرتبط با فعالیتهای شرکت ، پس معرفی دانشجو انجام خواهد شد.

-گواهی حمایت از پروژه پژوهشی فقط با درخواست معتبر دانشگاهی صادر می شود.
(برو به: فایل های مرتبط با پایان نامه های دانشجویی)

تماس با اداره پژوهش:

کارشناس ارشد پژوهش: آقای خانی– شماره تماس: ۰۸۶۳۳۴۹۱۴۲۱ -ایمیل:khani @ikorc.ir

 شماره نمابر: ۰۸۶۳۳۶۸۸۲۴۴

فایلهای مرتبط با طرحهای پژوهشی

سبد پژوهش و فناوری

راهنمای بازدید از شرکت برای پژوهشگران

فرم اولیه پیشنهاد پروژه پژوهشی(RFP)

پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح پروژه پژوهشی

نمونه قرارداد پژوهشی

فرم ارزیابی پیشنهاد فنی

نمونه قالب گزارش پژوهشی و   دستورالعمل نگارش و آماده سازی گزارش

فایلهای مرتبط با پایان نامه های دانشجویی

راهنمای دانشجو

۱-وضعیت جاری پایان نامه ها (تاریخ به روز رسانی ۹۸/۱۰/۱۱ )  ۲-تعریف پروژه پژوهشی
۳- اولویتهای شرکت جهت ارزیابی موضوع پروژه های پایان نامه های فنی

۴-دیاگرام مراحل تعریف، ارزیابی و تصویب پروژه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

۵- شرایط حمایت مالی (ویرایش ۰۸)

فرم شماره ۱ – درخواست انجام پروژه دانشجویی  (ویرایش ۱۴/۴۴) و  راهنمای لاتین فرم یک  و       فرم ارزیابی پروژه دانشجویی
فرم شماره ۲ – پروپوزال

فرم شماره ۳ -تائیدیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فرم شماره ۵ – قرارداد   ، پیوست ۵

جنبه های کاربردی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری – فرم شماره ۶

فایلهای مورد استفاده پژوهشگران

راهنمای فرم ثبت نیاز پژوهشی
فرم ثبت نیاز پژوهشی

اولویت برای پژوهش‌های منابع انسانی