پژوهش و فناوری

فرایند پژوهش در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بر اساس نوآوری باز، انجام می‌شود.

دریک سازمان  مشوق نوآوری،دیدگاههای ناشناخته به مسائل و یا راه حل های منحصر به فرد برای حل مسائل فرصت  ارتقاء می یابند. نوآوری، فرایند کسب اندیشه های خلاق و تبدیل آن به محصول و یا یک روش عملیاتی مفید است.

شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با تکیه بر آخرین دستاوردهای علمی و فن آوری روز، زمینه تبادل اطلاعات و همکاری علمی و مشاوره ای با دانشگاهها ، پژوهشگاهها و سایر مجامع علمی و پژوهشی را ایجاد نموده و پروژه های  پژوهشی را با عنایت کامل به فعالیتهای  عملیاتی توسعه ای و جاری شرکت تعریف می نماید. هدف از این همکاری ، جستجوی راهکارهای علمی مناسب  به منظور رفع مسائل و مشکلات موجود و توسعه فن آوری بوده، به نحوی که بکار بستن و اجرای نتایج پژوهشهای انجام یافته منجر به  کاهش ضایعات و هزینه ها، افزایش سوددهی، ارتقاء بهره وری و بهره برداری بهینه از تاسیسات شود.

زمینه های اصلی کارهای پژوهشی در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به شرح ذیل میباشد:

 جمع آوری، ارزیابی و تعیین اولویت‌های پژوهشی

کشف ، ثبت و ارزش گذاری ایده ها با جنبه های اقتصادی، الزامات قانونی(ارتقاکیفی محصول ) ، الزامات زیست محیطی ،کاهش  مصرف انرژی و ارتقاء ایمنی و… مهم ترین وظیفه پژوهش وفناوری می باشد.اداره پژوهش برمبنای روش نوآوری باز ، ایده ها راجمع آوری می نماید. پژوهشگران میتوانند  فرم ثبت پیشنهاد  را به ایمیل اداره پژوهش جهت پردازش و تبدیل آنها به پروژه های قابل اجرا ارسال نمایند.
فرم مذکور پس از ارزیابی اولیه توسط کارشناسان پژوهش ، در نهایت با  تایید نهایی شورای پژوهش شرکت، به سبد پژوهش و فناوری  اضافه خواهد شد.اداره پژوهش جهت اجرای ایده در قالب طرح پژوهشی برای ایده دهنده اولویت ویژه قایل خواهد شد.
برحسب نوع ایده پردازش ،در ۳بخش زیرانجام میپذیرد:
الف : فرآیند تحقق فرصتها:  ثبت و ارزیابی ایده های مرتبط با فرآیند.
ب:  ثبت فرصتهای ویژه: ثبت ایده های فرآیندی با سود زیاد  و هزینه کم.
ج. شناسایی، مطالعه وارزیابی اولیه محصولات ویژه : محصولات با ارزش  افزوده زیاد.

تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های پژوهش و فناوری

برای کلیه موضوعات مصوب در سبد پژوهش شرکت، شرح نیازمندی پروژه از طرف اداره متقاضی به  اداره پژوهش ارسال میشود. مراکز علمی و پژوهشی می توانند نیازهای پژوهشی شرکت را از سایت شرکت دریافت کرده و فرم پرسشنامه پیشنهاد دهنده طرح/ پروژه پژوهشی را تکمیل و به ادرس اداره پژوهش ارسال نمایند. لطفا قبل از تکمیل پیشنهاد فنی، فرم ارزیابی آن را مطالعه نمایید. (برو به: فایل های مرتبط با طرح های پژوهشی).

توجه ***  مهمترین اولویت پروژه های پژوهشی این شرکت بومی سازی دانش و باز طراحی تجهیزات راهبردی و تحریمی  می باشد.در پیشنهاد اولیه توجیه پذیری اقتصادی ، امکان پذیری فنی(با توجه به توانمندیهای موجود کشور) و ارزیابی ریسک را لحاظ نمایید. ***

تشویق و حمایت از پروژه‌های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

درراستای اجرای بند ۰۹-۴- مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و اجرای ابلاغیه شماره ۱۰۴-۲/۲۰مورخ ۲/۳/۹۶  وزیر محترم نفت مبنی بر ‹‹ تعیین سقف مبالغ حمایتی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ›› و ابلاغیه شماره۲۲۱۸۸۰-۱/۲۸مورخ ۱۷/۵/۹۲ وزیر محترم نفت  ‹‹دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه  کارشناسی ارشد و دکتری›› در یک فرایند  نظام مند و با رعایت  عدالت،  فرایند حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند  به شرح زیر انجام میشود:
۱- پایان نامه هایی مشمول حمایت فوق می شوند که موضوع پایان نامه  در تعریف پژوهش کاربردی صدق نماید. توجه مهم : خروجی های  پروژه باید  متناسب با  نیازشرکت (حل مشکل یافرصتی که  توجیه اقتصادی دارد)   و در مقیاس صنعتی انجام پذیرباشد؟، تا مورد حمایت قرار گیرد.حتما قبل از تعریف موضوع لیست موضوعات را از کارشناس مرتبط بگیرید.

مراحل انجام کار:  
۱- تکمیل  فرم اولیه پیشنهاد پروژه تحصیلات تکمیلی(فرم شماره یک)و ارسال آن به اداره پژوهش(توسط متقاضی). 
۲- ارزیابی با ملاکهای مدون توسط کارشناسان مرتبط (این مورد بر عهده کارشناس اداره پژوهش می باشد).

۳- تکمیل  فرم  تفصیلی پیشنهاد پروژه جهت تحصیلات تکمیلی (فرم شماره ۲) و ارسال به اداره  پژوهش (در صورت تائید در مرحله ۲). 
۴-  بررسی تائید درشورای پژوهش شرکت .

۵- تکمیل و امضاء تعهد نامه پروژه دانشجویی(فرم شماره چهار) ،

۶- پیوست فرم شماره ۲ وقرارداد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی (فرم شماره پنج). موارد ۵ و ۶ منوط به تائید در مرحله ۴ می باشد. 
۷- ارسال گزارشهای فصلی وادامه کار پژوهش  پس از تایید مشاورصنعتی  .
۸- تحویل بسته پایان نامه(خروجی های قابل ارزیابی متناسب با نیاز شرکت) تکمیل فرم شماره ۶ وارسال به ایمیل اداره پژوهش
نکته : سقف حمایت مالی به پایان نامه هایی تعلق میگیرد که ارزش مطلوب شرکت را تامین نمایند.

توجه:

۱-  امکان حمایت از پروژه های کارشناسی وجود ندارد .

۲گواهی حمایت از پروژه پژوهشی فقط با درخواست معتبر دانشگاهی صادر می شود.
(برو به: فایل های مرتبط با پایان نامه های دانشجویی)

ارتباط با کارشناس اداره پژوهش:

کارشناس ارشد فناوری : آقای مهندس حسنی-شماره تماس ۰۸۶۳۳۴۹۲۹۴۵- ایمیل hassani@ikorc.ir

  شماره نمابر: ۰۸۶۳۳۶۸۸۲۴۴   

فایلهای مرتبط با طرحهای پژوهشی

سبد پژوهش و فناوری

فرم ارزیابی پیشنهاد فنی

پیشنهاد فنی

پیشنهاد مالی

توجه مهملطفا قبل از ارسال پیشنهاد فنی و مالی با کارشناس ارشد ارزیابی پروژه ها سرکار خانم دکتر سارا عسگری هماهنگ نمایید:

شماره تماس:۰۸۶۳۳۴۹۱۸۰- ایمیل: asgari.s@ikorc.ir-  شماره نمابر: ۰۸۶۳۳۶۸۸۲۴۴

قرارداد پژوهشی مطابق موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خرید خدمات مشاوره صنعت نفت ( نشریه ۰۲۹ وزارت نفت) تنظیم خواهد شد.

نمونه قالب گزارش پژوهشی

فایلهای مرتبط با پایان نامه های دانشجویی

راهنمای دانشجو

۱-   تعریف پروژه پژوهشی
۲- اولویتهای شرکت جهت ارزیابی موضوع پروژه های پایان نامه های فنی

۳–دیاگرام مراحل تعریف، ارزیابی و تصویب پروژه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

۴- شرایط حمایت مالی (ویرایش ۰۸)

فرم شماره ۱ – درخواست انجام پروژه دانشجویی  (ویرایش ۱۴/۴۵)

 راهنمای لاتین فرم یک  و فرم ارزیابی پروژه دانشجویی
فرم شماره ۲ – پروپوزال

فرم شماره ۳ -تائیدیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فرم شماره ۵ – قرارداد   ، پیوست ۵

جنبه های کاربردی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری – فرم شماره ۶

فایلهای مورد استفاده پژوهشگران

راهنمای فرم ثبت نیاز پژوهشی

فرم ثبت نیاز پژوهشی

اولویت برای پژوهش‌های منابع انسانی