حکم انتصاب رییس دفتر مدیر عامل و دبیر جلسات هیئت مدیره

روابط عمومی شـرکت، انتصاب آقای حسین جودکی را بعنوان رئیس دفتر مدیر عامل و دبیر جلسات هیئت مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند تبریک عرض می نماید. متن حکم انتصاب به شرح زیر است: