۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مناقصه

1392631234234234

اطلاعيه مهم

تمديد دومين فراخوان ارزيابي صلاحيت مناقصه گران دستگاه مركزي وزارت نفت

روند شركت در مناقصات

*متقاضيان صرفا در مناقصاتي مي توانند شركت نمايند كه در مرحله ارزيابي كيفي مناقصه گران ميباشد.

بدين صورت كه:

پس از درج آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌ در پايگاه اينترنتي اين شركت، متقاضيان مدارك مورد نياز را كه بر روي سايت قرار گرفته دانلود و پس از تكميل مدارك مطابق موارد درخواستي، آنها را به آدرس ذكر شده در آگهي ارسال مي نمايند.

شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند پس از ارزيابي كيفي متقاضيان و تعيين اسامي واجدين شرايط صلاحيت دار، با ارسال نامه و ارائه رمز دانلود، از آنان جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

*فروش (توزيع) اسناد مناقصه صرفا مربوط به شركتهايي ميباشد كه قبلا در مرحله ارزيابي كيفي شركت نموده و دعوتنامه دريافت اسناد به همراه رمز مربوطه براي آنان ارسال شده است.

دستورالعملهای HSE پیمانکاران و فرمهای ارزیابی آنان

الزام و رویه های مدیریت HSE

elzam-hse (2)

دستورالعمل HSE پیمانکاران وزارت نفت

d-hse-v

دستورالعمل HSE پیمانکاران پالایش و پخش

d-hse-p

پرسشنامه عمومی ارزیابی پیمانکار – سطح ۱

p-hse1

پرسشنامه عمومی ارزیابی پیمانکار – سطح ۲

p-hse2

پرسشنامه عمومی ارزیابی پیمانکار – سطح ۳

p-hse3

گواهی تاییدیه برگزاری دوره های آموزشی

g-hse

گواهی حسن انجام کار

govahi-hse

 

كليه مطالب مرتبط با مناقصات در اين پايگاه اطلاع رساني؛ در قسمت بايگاني موضوعي؛ در دسته بندي مناقصه قرار دارند.

مطالب مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران در  “بايگاني ارزيابي كيفي مناقصه گران” و مطالب مربوط به عرضه اسناد مناقصه در “بايگاني فروش اسناد مناقصه” قرار دارند.

همچنین فایلهای مربوط به مناقصات (از جمله شرایط عمومی پیمانها) در صفحه دریافت فایل، در بخش مناقصات قرار دارد.