آیین معارفه مدیر مهندسی طرح ها و جمعی از رؤسای شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند برگزار شد

آیین معارفه مدیر مهندسی طرحها و جمعی از رؤسای شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با حضور مهندس رجبی مدیرعامل شرکت، در محل

ادامه

انتصاب مهندس حشمت اله نجاتی بعنوان مشاور مدیرعامل، نماینده مدیریت در سامانه یکپارچه مدیریتی(IMS) و عضو کمیته فنی بازرگانی

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی مهندس مجید رجبی مدیرعامل محترم شرکت، آقای حشمت اله نجاتی به عنوان مشاور مدیرعامل، نماینده مدیریت

ادامه

انتصاب مهندس سید رمضان موسوی بعنوان رئیس اداره کل بهره برداری در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی مهندس عزت ا… غلامی مدیر محترم عملیات شرکت، آقای سیدرمضان موسوی به عنوان رئیس اداره کل

ادامه