اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا

ابلاغیه مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس رمضانپور به مدیران و روسای شرکت در خصوص اقدامات پیشگیرانه از ویروس کرونا در محیط کار