۰۳ فروردین ۱۳۹۸

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705173-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNP-9705173-MH

تحت عنوان خرید جرثقیل پشت کامیونی ۵ تن وینچ دار کشویی

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718212-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718212-MD

تحت عنوان کابل زیر زمینی آرمردار

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9748018-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9718187-MJ

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718206-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718206-MD

تحت عنوان انواع الکترو موتور ضد انفجار

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۵۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۵۰

تحت عنوان ترمیم و بازسازی ساختمانهای کمپ فاز ۲

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748027-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9748027-MD

تحت عنوان خرید JOINTING SHEET , NON-ASB THICK.1.5&3

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9718180-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RNL-9748029-MH

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۸

تحت عنوان انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی دستگاههای پالایشی واحدهای فاز ۲ در سال ۱۳۹۸