۰۳ فروردین ۱۳۹۸

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

بايگاني ‘ارزيابي كيفي مناقصه گران’

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNP-9705173-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNP-9705173-MH

تحت عنوان خرید جرثقیل پشت کامیونی ۵ تن وینچ دار کشویی

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718212-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718212-MD

تحت عنوان کابل زیر زمینی آرمردار

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718206-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718206-MD

تحت عنوان انواع الکترو موتور ضد انفجار

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۵۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۵۰

تحت عنوان ترمیم و بازسازی ساختمانهای کمپ فاز ۲

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748027-MD

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9748027-MD

تحت عنوان خرید JOINTING SHEET , NON-ASB THICK.1.5&3

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۳۸

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۳۸

تحت عنوان انجام حجم خدمات تعمیرات اساسی دستگاههای پالایشی واحدهای فاز ۲ در سال ۱۳۹۸

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۵۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۵۱

تحت عنوان طراحی،خرید،نصب و راه اندازی ۹ عدد بازوی بارگیری محصولات نفتی شرکت به صورت EPCC

ا رزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9718210-MY

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RND-9718210-MY

تحت عنوان خرید دستگاه گاز سنج و متعلقات H2S , SO2 , …..

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9748026-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره RNL-9748026-MH

تحت عنوان خرید ورق آلومینیومی عایقکاری

ارزایبی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۴۸

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۷/۴۸

تحت عنوان طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته واحد ۱۹B