شرایط اولیه خرید و فروش کالا با شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

احتراما کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در نظردارند نسبت به تعامل تجاری با شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اقدام نمایند ، می بایست ابتدا با مراجعه به سامانه تامین الکترونیکی کالای وزارت نفت در سایت EP.mop.ir مشخصات خود را ثبت نمایند . در غیر اینصورت این شرکت از هرگونه تعامل تجاری با آنان معذور خواهد بود .