تمدید دومین فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت

توجه بازدیدکنندگان محترم را به “اطلاعیه مهم” در خصوص ارزیابی صلاحیت مناقصه گران به شرح ذیل جلب می نماید.

روی تصویر زیر کلیک نمایید:

Assessment-call