انتصاب مهندس مجید رجبی بعنوان مدیر عامل

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، طی حکمی؛ مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی را منصوب نمودند.
متن حکم به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای مجید رجبی
پیرو حکم شماره ۵۴۰۹۱ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۰ با عنایت به مراتب تعهد؛ تخصص و تجارب جناب عالی به موجب این حکم به عنوان “مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند” منصوب می شوید.
از خداوند متعال توفیق جناب عالی را در انجام وظایف سازمانی و امور محوله خواستارم.

جلیل سالاری

تصویر حکم مجهز به لینک: