آقای نصراله احمدی به عنوان مدیر بازرگانی پالایشگاه منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی ، طی حکمی از سوی مهندس مجید رجبی مدیرعامل پالایشگاه ، آقای نصراله احمدی به عنوان مدیر بازرگانی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند منصوب گردید .

روابط عمومی ضمن تبریک این انتصاب ، سلامتی و توفیق روزافزون در انجام وظایف محوله را برای ایشان آرزومند است .