حکم انتصاب سرپرست اداره سامانه های مدیریتی

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی مهندس رمضان پور مدیرعامل محترم شرکت ، آقای علی اکبر میرزایی به عنوان سرپرست اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند منصوب گردید .
روابط عمومی ضمن تبریک این انتصاب ، سلامتی و توفیق روزافزون در انجام وظایف محوله را برای ایشان آرزومند است