انتصاب مهندس سید رمضان موسوی بعنوان رئیس اداره کل بهره برداری در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی مهندس عزت ا… غلامی مدیر محترم عملیات شرکت، آقای سیدرمضان موسوی به عنوان رئیس اداره کل بهره برداری در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند منصوب گردید.

روابط عمومی این انتصاب را به ایشان تبریک عرض می نماید.