حکم انتصاب مدیر انرژی

طی حکمی؛ مدیر عامل شرکت؛ مهدی طالب بیگی را به عنوان “مدیر انرژی و عضو کارگروه اجرایی انرژی شرکت” منصوب نمودند.

متن حکم بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای مهدی طالب بیگی

با عنایت به تصمیمات متخذه و مطابق الزامات سیستم مدیرت انرژی ISO-50001  به موجب این حکم جنابعالی به عنوان “مدیر انرژی و عضو کارگروه اجرایی انرژی شرکت” منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، با همراهی و همکاری دیگر اعضای کار گروه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید. ضمنا تمامی ادارات ذیربط موظف به همکاری در این خصوص می باشند.

و من ا.. التوفیق

غلامحسین رمضان پور

مدیر عامل