۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

كار جمع آوري اطلاعات كليه تجهيزات فاز يك پالايشگاه و وارد نمودن آن در نرم افزار CMMS پايان يافت

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و به نقل از مسئول پروژه CMMS اين شركت ، كار جمع آوري اطلاعات مربوط به كليه تجهيزات فاز يك پالايشگاه طبق زمان بندي انجام شده با موفقيت به پايان رسيد. . .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و به نقل از مسئول پروژه CMMS اين شركت ، كار جمع آوري اطلاعات مربوط به كليه تجهيزات فاز يك پالايشگاه طبق زمان بندي انجام شده با موفقيت به پايان رسيد.

مهندس انيس حسيني با بيان اينكه تنها در مدت ۳۷ روز كاري، اطلاعات بالغ بر ۱۹,۵۴۰ عدد تجهيز عملياتي جمع آوري و در پايگاه اطلاعاتي نرم افزار CMMS وارد شده است افزود : اين موفقيت انجام نمي شد جز با همكاري مستمر و بسيار خوب كاركنان واحدهاي عملياتي، مهندسي پالايش، ايمني وساير همكاران در واحدهاي مختلف شركت كه با تيم پروژه داشتند،

وي افزود از مجموع كل تجهيزات مذكور ۱۲,۸۴۳ عدد مربوط به ابزار دقيق، ۲,۸۸۷ عدد مربوط به تجهيزات برقي، ۲,۶۳۲ عدد مربوط به تجهيزات ثابت و ۱,۱۷۸ عدد مربوط به تجهيزات دوار هستند. همچنين تعداد ۳,۳۳۰ عدد از مجموع كل تجهيزات به عنوان تجهيز اصلي شناسايي شده است كه با تشكيل كميته هاي تخصصي، مورد ارزيابي عدد ريسك قرار گرفته اند. مسئول پروژه CMMS پالايشگاه گفت: به زودي با بر طرف شدن برخي از مشكلات نرم افزار توسط پيمانكار، مرحله استقرار نهايي نرم افزار در تمام واحدهاي فاز يك پالايشگاه آغاز خواهد شد. لازم به توضيح است در يازدهمين جلسه مديران پروژه CMMS كه با حضور مديران و كارشناسان پالايشگاههاي كشور در اواخراسفندماه ۹۰ به ميزباني اين شركت برگزار شد مهندس محجوبي رئيس امور مهندسي توليد ، ضمن تشكر از ميزباني بسيار خوب پالايشگاه امام خميني (ره) ، روند جمع آوري اطلاعات تجهيزات در اين پالايشگاه را بسيار خوب دانست و ابراز اميدواري كرد كه مرحله استقرار نرم افزار در واحد هاي پالايشي نيز به سرعت شروع شود . . .