صنعت نفت پرچمدار “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” وزیر نفت: ایران با تحریم صنعت نفت خداحافظی کرده است

شانا _ گروه نفت: وزیر نفت با تاکید بر توانمندی های متخصصان داخلی صنعت نفت گفت: جمهوری اسلامی ایران با تحریم های اعمال شده علیه صنعت نفت خداحافظی کرده است.

مهندس رستم قاسمی، با تشریح رویکردهای وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ که از سوی مقام معظم رهبری سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامگذاری شده است، اظهار کرد: تحریم های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران شکست خورده و مانع رشد و توسعه این صنعت نخواهد شد.

خداحافظی با تحریم نفت

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، وزیر نفت اظهار کرد: امروز تحریم صنعت نفت از دیدگاه مخالفان “تحریم سخت” تلقی می شود ولی با اطمینان و شناخت از توانمندی های داخلی می گویم صنعت نفت با تحریم خداحافظی کرده است.

وی افزود: با کمک کارکنان صنعت نفت در سال ۹۱ اهداف صنعت نفت را با شتاب بیشتر پیش برده و با نیروی توانمند، متخصص و متعهد داخلی، برنامه های خود را دنبال خواهیم کرد.

وزیر نفت ادامه داد: با پیش بینی های صورت گرفته و حمایت های رئیس جمهوری و دولت و سایر مسئولان، سال ۹۱ با مشکلات مالی کمتری رو به رو خواهیم بود و با منابع مالی جدید و مصوبه های مجلس امیدواریم از توانمندی های داخلی بیشتر استفاده کنیم.

مهندس قاسمی گفت: استفاده از منابع مالی بانک ها، صندوق های انرژی و اوراق مشارکت، از برنامه های صنعت نفت در سال جاری است.

وزیر نفت خطاب به کارکنان صنعت نفت تصریح کرد: قانون جدید نفت برای کارکنان خبری خوب و امید است که سال ۹۱ سالی پر از کار و تلاش برای رسیدن به اهداف صنعت نفت باشد.

دستاوردهای صنعت نفت در سال جهاد اقتصادی

وزیر نفت با بیان دستاوردهای سال ۱۳۹۰ که سال “جهاد اقتصادی” بود، افزود: سال گذشته سال بسیار خوبی برای صنعت نفت بود و به لطف خدا موفقیت های بسیاری برای این صنعت حاصل شد.

وزیر نفت افزود: دیدار مقام معظم رهبری در آغاز سال ۹۰ از عسلویه و در پایان سال از پژوهشگاه صنعت نفت، پیام مهمی برای دنیا داشت و مسئولیت سنگینی برای کارکنان صنعت نفت به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم رضایت مقام معظم رهبری را با برآورده ساختن خواسته های ایشان از صنعت نفت کسب کنیم.

مهندس قاسمی اظهار کرد: در سال ۹۰ اقدام های بسیار خوبی در صنعت نفت انجام شد که امضای قرارداد توسعه چند میدان مشترک در پایان سال از جمله آنهاست.

وی افزود: سند توسعه ساخت داخل برای بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تهیه و تعیین تکلیف شده و برای ساخت داخل بسیاری دیگر از کالاهای نفتی، زمان مشخص کرده ایم که باید در آن تاریخ ها، کالاهای موردنظر ساخت داخل شود که در همین زمینه نیز، نقشه راه بخش عمده ای از فعالیت های پژوهش و فناوری تعیین شد.

وزیر نفت ادامه داد: طرح تحول در صنعت نفت برای تولید، بعد از بحث های فنی که در شرکت های تولیدی صورت گرفت تعین تکلیف شده و امروز ما می دانیم که در چه ماهی، در چه سالی و در چه میدانی چه میزان تولید باید داشته باشیم و نقشه راه شرکت های تولیدی کاملا مشخص شده است.

مهندس قاسمی تصریح کرد: در سال ۹۰ بخشی از قانون نفت تصویب شد و اختیارهایی که از سوی دولت به وزارت نفت داده شده، بی سابقه بود و زمینه خوبی فراهم شد که بتوانیم در سال ۹۱ که از سوی مقام معظم رهبری سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” اعلام شد، به رشد و توسعه صنعت نفت بپردازیم.

وی تصریح کرد: نامگذاری سال ۹۱ از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامه ریزی شده و دقیق صورت گرفت و با توجه به این مفاهیم، این نامگذاری با محاسبات بسیار دقیق انجام شده است.

وزیر نفت گفت: مسئولیت صنعت نفت در سال جدید بسیار سنگین است و امیدواریم تولید نفت و گاز در کشور امسال افزایش یابد و روند صعودی در تولید را شاهد باشیم.

وی با بیان این که حمایت از تولید ملی در قالب ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت امکان پذیر است، ادامه داد: بخش بزرگی از تولیدات صنعتی کشور به تامین نیازهای صنعت نفت اختصاص دارد؛ به همین دلیل سهم ایجاد اشتغال به واسطه صنعت نفت در مجموع کشور بالاست.

نقش وزارت نفت در تحقق شعار “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی”

وزیر نفت درباره محورهای سه گانه نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این نام گذاری در واقع ادامه اهداف سال جهاد اقتصادی است، زیرا ما در سال ۹۰ رویکرد تولید داخلی را تقویت کردیم و با برنامه ریزی های انجام شده، امسال نیز تولید ملی محور کار توسعه صنعت نفت است.

مهندس قاسمی درباره کار و سرمایه ایرانی گفت: در نامگذاری امسال، حمایت از همه افرادی که امکان سرمایه گذاری در کشور دارند و دارای سرمایه و توانمندی فنی، دانش و فناوری، اقتصادی و مالی هستند، درمجموع مد نظر مقام معظم رهبری بوده است.

وی ادامه داد: وزارت نفت از همه افرادی که توانمندی و سرمایه در اختیار دارند، برای حضور در صنعت نفت استقبال می کند.

وزیر نفت درباره حمایت از نیروی کار نیز اظهار کرد: من بارها گفته ام و بر این اعتقاد هستم که نیروی انسانی صنعت نفت دارای توانمندی های بسیاری هستند.

مهندس قاسمی با تاکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی در تعالی صنعت نفت تصریح کرد: اگر بخواهیم در صنعت نفت تغییر ایجاد کنیم، به وسیله نیروی انسانی امکان پذیر خواهد بود نه تجهیزات؛ بنابراین از همه کارکنان صنعت نفت به ویژه کارکنان عملیاتی می خواهیم که توجهشان به سوی تولید و سازندگی در نفت باشد.

وزیر نفت ادامه داد: صنعت نفت دارای نیروهای متعهد و متخصص بسیاری است و درباره نیروهای پیمانکار نیز با برنامه ریزی های انجام شده، از مدیران خواسته شد در گام نخست تا پایان فروردین ماه وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف کنند.

مهندس قاسمی گفت: تا پایان فروردین نیروهای فوق دیپلم به بالا و دیپلم با ۱۰ سال سابقه کار تبدیل وضعیت خواهند شد و بقیه نیروها نیز در قالب تعاونی تبدیل وضعیت خواهند شد.