سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید: تا پایان سال، تولید بنزین ۶.۷ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت

با اتمام پروژه های مجتمع کت کراکر (بنزین سازی) پالایشگاه آبادان، بنزین سازی پالایشگاه شهید تندگویان و فاز اول پروژه بنزین سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، تولید بنزین تا پایان سال ۶.۷ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مهندس سعید مداح مروج سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش در همایش ًمدیریت و سرمایه گذاری در صنعت پالایش و پخشً ظرفیت کنونی پالایشگاه های موجود را یک میلیون و ۷۴۳ هزار بشکه در روز اعلام کرد و گفت: تا پایان سال و با افزایش ظرفیت پالایشگاه های امام خمینی (ره) شازند و لاوان ظرفیت پالایشگاه ها به یک میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
مروج با اشاره به سال جهاد اقتصادی، استفاده حداکثری از توان متخصصان و کارشناسان داخل در جهت استمرار تولید و کاهش وابستگی به خارج را از برنامه های مهم شرکت های پالایشی دانست.