اولین جلسه پروژه CMMS شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

دوشنبه ۲۶/اردیبهشت/۹۰ اولین جلسه مسئولین شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با هدف مشارکت همه ادارات زیر مجموعه این شرکت با پیاده سازی پروژه CMMS (سیستم مکانیزه ، نگهداری و تعمیرا ت) در محل سالن کنفرانس برگزار گردید . .

به گزارش روابط عمومی در این جلسه که ۱۴ نفر ازکارشناسان واحد های مختلف پالایشگاه حضور داشتند سید عبدالله درخشان نماینده دانشگاه امام حسین (ع) ( پیمانکار پروژه (CMMS  توضیحاتی پیرامون پیشرفت پروژه و دلیل پیاده سازی آن در شرکتهای پالایشی و نفتی ارائه وضمن جمع آوری نقطه نظرات و بررسی موارد از همکاری مدیریت و مسئولین در پیشبرد پروژه که نقش بسزائی در پیاده سازی و نصب نهائی نرم افزار پروژه  فوق در پالایشگاه داشتند تشکر نمود .

وی گفت طی دوره آموزشی برگزار شده در هفته جاری توسط تیم پیمانکار پروژه (دانشگاه امام حسین (ع))ایرادات بر طرف شده و موارد ذیل تا اجرائی شدن کامل ادامه خواهد داشت.

۱-دعوت به همکاری تمام ادارات در زمینه پیاده سازی پروژه CMMS

۲-معرفی کاربر های مورد نیاز واحدها از طریق ادارات مربوطه

۳-حمایت مدیریت از نیروهای اجرائی تیم پروژه در ادامه روند جمع آوری و تکمیل اطلاعات

۴-دستور اقدام به شروع کار با نرم افزار نصب شده در شرکت توسط کاربرهای تعریف شده