۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گروه كوهنوردي خواهران شركتهاي پالايشي كشور بر بلنداي بام استان مركزي

گروه كوهنوردي بانوان شركتهاي پالايشي كشور موفق شدند برفراز قله ۳۳۵۰ متري شهباز ‹‹بلندترين قله استان مركزي واقع در شهرستان شازند›› بايستند .. .

گروه كوهنوردي بانوان شركتهاي پالايشي كشور موفق شدند برفراز قله ۳۳۵۰ متري شهباز ‹‹بلندترين قله استان مركزي واقع در شهرستان شازند ›› بايستند .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش امام خميني شازند، در اين صعود كه با همكاري و هماهنگي امور ورزش و به ميزباني گروه كوهنوردي اين شركت با حضور تيم هاي, بندر عباس, شيراز و امام خميني شازند انجام شد ، گروه ۳۴ نفره موفق شد در يك برنامه هماهنگ قله ۳۳۵۰ متري شهباز را صعود كنند. اين خبرمي افزايد تمامي عوامل اجرايي اعم از سرپرستي و فني بر عهده خواهران به مربيگري خانم عسگري بوده و راهنماي و حمايت گروه توسط آقايان اميري و عباسيان از امور ورزش انجام شد واين صعود به صورت يك روزه ، بدون هيچ گونه حادثه اي به پايان رسيد.

شركت پالايشگاه نفت امام خميني(ره) شازند به مدت سه روز ميزبان كوهنوردان بوده و در خلال برنامه صعود, برنامه هاي فرهنگي ,ورزشي و بازديد از مكانهاي تاريخي استان مركزي صورت گرفت و در پايان لوح يادبودي براي هر ورزشكار تهيه و به ايشان ارسال گرديد