گروه کوهنوردی خواهران شرکتهای پالایشی کشور بر بلندای بام استان مرکزی

گروه کوهنوردی بانوان شرکتهای پالایشی کشور موفق شدند برفراز قله ۳۳۵۰ متری شهباز ‹‹بلندترین قله استان مرکزی واقع در شهرستان شازند›› بایستند .. .

گروه کوهنوردی بانوان شرکتهای پالایشی کشور موفق شدند برفراز قله ۳۳۵۰ متری شهباز ‹‹بلندترین قله استان مرکزی واقع در شهرستان شازند ›› بایستند .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش امام خمینی شازند، در این صعود که با همکاری و هماهنگی امور ورزش و به میزبانی گروه کوهنوردی این شرکت با حضور تیم های, بندر عباس, شیراز و امام خمینی شازند انجام شد ، گروه ۳۴ نفره موفق شد در یک برنامه هماهنگ قله ۳۳۵۰ متری شهباز را صعود کنند. این خبرمی افزاید تمامی عوامل اجرایی اعم از سرپرستی و فنی بر عهده خواهران به مربیگری خانم عسگری بوده و راهنمای و حمایت گروه توسط آقایان امیری و عباسیان از امور ورزش انجام شد واین صعود به صورت یک روزه ، بدون هیچ گونه حادثه ای به پایان رسید.

شرکت پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند به مدت سه روز میزبان کوهنوردان بوده و در خلال برنامه صعود, برنامه های فرهنگی ,ورزشی و بازدید از مکانهای تاریخی استان مرکزی صورت گرفت و در پایان لوح یادبودی برای هر ورزشکار تهیه و به ایشان ارسال گردید