۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گروه كوهنوردي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند بر بلنداي الوند همدان

گروه كوهنوردي شركت پالايش نفت امام خميني شازند متشكل از مهندسين و كاركنان شركت موفق شدند به مناسبت بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندسي برفراز بلندترين قله استان همدان “الوند” بايستند . .. .

گروه كوهنوردي شركت پالايش نفت امام خميني شازند متشكل از مهندسين و كاركنان شركت موفق شدند به مناسبت بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسي و روز مهندسي برفراز بلندترين قله استان همدان “الوند” بايستند . به گزارش روابط عمومي شركت ، در اين صعود ۳۰ نفر اعضاي گروه كوهنوردي آقايان و بانوان به مربيگري رضا اميري و خانم عسگري حضور داشتند كه در يك برنامه هماهنگ از مسير دشت ميشان و تخت نادر توانستد يكروزه قله ۳۵۰۰ متري الوند را صعود كنند و سرود ملي ودعاي آقا امام زمان را ترنم نمايند . . . .