گروه کوهنوردی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند بر بلندای الوند همدان

گروه کوهنوردی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند متشکل از مهندسین و کارکنان شرکت موفق شدند به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی برفراز بلندترین قله استان همدان “الوند” بایستند . .. .

گروه کوهنوردی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند متشکل از مهندسین و کارکنان شرکت موفق شدند به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی برفراز بلندترین قله استان همدان “الوند” بایستند . به گزارش روابط عمومی شرکت ، در این صعود ۳۰ نفر اعضای گروه کوهنوردی آقایان و بانوان به مربیگری رضا امیری و خانم عسگری حضور داشتند که در یک برنامه هماهنگ از مسیر دشت میشان و تخت نادر توانستد یکروزه قله ۳۵۰۰ متری الوند را صعود کنند و سرود ملی ودعای آقا امام زمان را ترنم نمایند . . . .