گروه کوهنوردی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند بر بلندای قله توچال

گروه کوهنوردی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند متشکل از کارکنان و فرزندان آنان موفق شدند به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۰ برفراز قله “توچال” بایستند .. .

گروه کوهنوردی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند متشکل از کارکنان و فرزندان آنان موفق شدند به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر درتاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۰ برفراز قله “توچال” بایستند .

به گزارش روابط عمومی ، در این صعود که با هماهنگی امور ورزش و پایگاه مقاومت بسیج شهید رجائی پالایشگاه انجام شد ۱۶ نفر از کوهنوردان به مربیگری رضا امیری توانستند در یک برنامه هماهنگ از مسیر دربند در شمال تهران قله ۳۹۶۰ متری توچال را یکروزه ، با ۱۱ ساعت کوه پیمائی صعود نمایند و سرود ملی ودعای آقا امام زمان را ترنم نمایند . . .