۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گروه كوهنوردي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند بر بلنداي قله توچال

گروه كوهنوردي شركت پالايش نفت امام خميني شازند متشكل از كاركنان و فرزندان آنان موفق شدند به مناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر درتاريخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۰ برفراز قله “توچال” بايستند .. .

گروه كوهنوردي شركت پالايش نفت امام خميني شازند متشكل از كاركنان و فرزندان آنان موفق شدند به مناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر درتاريخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۰ برفراز قله “توچال” بايستند .

به گزارش روابط عمومي ، در اين صعود كه با هماهنگي امور ورزش و پايگاه مقاومت بسيج شهيد رجائي پالايشگاه انجام شد ۱۶ نفر از كوهنوردان به مربيگري رضا اميري توانستند در يك برنامه هماهنگ از مسير دربند در شمال تهران قله ۳۹۶۰ متري توچال را يكروزه ، با ۱۱ ساعت كوه پيمائي صعود نمايند و سرود ملي ودعاي آقا امام زمان را ترنم نمايند . . .