با وجود اندکی افزایش در هفته چهارم خرداد میانگین مصرف بنزین کشور همچنان کمتر از ۵۸ میلیون لیتر در روز ماند

شانا _ گروه پالایش و پخش: میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در هفته چهارم خرداد ماه با ۶۰۰ هزار لیتر (حدود ۱ درصد) افزایش نسبت به هفته گذشته به ۵۷.۹ میلیون لیتر رسید.. .

به گزارش خبرنگار شانا، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته چهارم خردادماه و در روزهای ۲۱ تا ۲۷ خرداد به ۴۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۴۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر) ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر (۱.۱ درصد) افزایش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با ۶۰۰ هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش از آن به ۵۷ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید.

بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۷ خرداد، مربوط به روز چهارشنبه (۲۵ خرداد) با ۶۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۲۷ خرداد) با ۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است.

مصرف گازوییل کشور حدود ۳ درصد کاهش یافت

مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۷ خرداد کاهش یافت؛ به گونه‌ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه ۹۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر، به ۶۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۶۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر)، ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر (حدود ۳ درصد) کاهش یافته است.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز دوشنبه (۲۳ خرداد) با ۱۰۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (۲۷ خرداد) با ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر اختصاص داشت.

افزایش مصرف نفت کوره و نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۷ خرداد در کشور با متوسط روزانه ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر، به ۳۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (۲۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر)، ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به ۳۳.۹ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر) ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.

مصرف بنزین سوپر کشور کاهش یافت

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز هفته گذشته با میانگین روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر، به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.

مصرف بنزین تهرانی ها روزانه ۲ میلیون لیتر افزایش یافت

بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی ۲۱ تا ۲۷ خرداد، ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش ۱۱ میلیون لیتر (۱.۱ درصد) افزایش یافته است.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته ۱۲ میلیون لیتر بوده است.