گواهی انطباق معیار مصرف انرژی توسط شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند کسب شد

به گزارش روابط عمومی گواهی انطباق معیار مصرف انرژی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند بر اساس استاندارد ۱۳۳۶۹ ، مربوط به سال ۱۳۹۹ از سازمان ملی استاندارد با موفقیت اخذ گردید.

این گزارش می افزاید این استاندارد از سال ۱۳۹۷ لازم الاجرا گردیده و تمامی پالایشگاهها موظف به رعایت میزان انرژی مصرفی بر طبق مفاد استاندارد شده اند. مطابق این استاندارد مصرف انرژی کل پالایشگاه به ازای تن خوراک دریافتی در سال ۱۳۹۹ تا معیار Gj/Ton ۵.۶۰۷ مجاز بوده است ؛ درحالیکه میزان انرژی مصرفی واقعی  برابر با Gj/Ton  ۴.۱۳۳ توسط نماینده سازمان ملی استاندارد محاسبه شده است . بنابراین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ، نسبت به معیار استاندارد  ۲۶.۲۹ درصد بهبود عملکرد داشته است .

در همین راستا مهندس رجبی مدیرعامل پالایشگاه با تبریک این موفقیت از اقدامات مجموعه خدمات مهندسی و بخش مهندسی انرژی و تمامی همکارانی که در کسب این دستاورد ارزشمند دخیل بوده اند ،تشکر و قدردانی نمود.