میز خدمت با حضور نمایندگان اداره تأمین اجتماعی شازنددر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند برپا شد

با حضور نمایندگان اداره تأمین اجتماعی شازند، میز خدمت در محل مسجد النبی (ص) شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بر پا گردید

ادامه

خبر- آیین تکریم و تودیع جمعی از رؤسا و سرپرستان اداره توسعه منابع انسانی برگزار شد

آیین تکریم و تودیع جمعی از رؤسا و سرپرستان اداره منابع انسانی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با حضور مهندس هادی فراهانی

ادامه