مراسم تقدیر و تکریم از دو نفر همکاران واحدهای عملیاتی به جهت دقت نظر در انجام وظایف کاری و پیشگیری از بروز حادثه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ توسط اداره HSE ، دو نفر از همکاران

ادامه

بومی سازی تعمیرات مبدلهای حرارتی فشار بالا در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

تعمیر و بازیابی مبدل فشار بالای E636-B توسط کارگروه پژوهشی مهندسین تلاشگر اداره بازرسی فنی وهمکاری کارکنان کارگاه مرکزی در شرکت پالایش نفت امام

ادامه