سوابق کاری حشمت اله نجاتی

حشمت اله نجاتی ، متولد ۱۳۴۸ ، در حال حاضر، مشاور مدیر عامل شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) و نماینده مدیریت در سامانه یکپارچه مدیریتی(IMS) ، بوده و از آبان ماه ۱۳۷۰ در این شرکت مشغول به کار شده اند.

اطلاعات تماس:
تلفن: ۳۳۴۹۲۹۴۹ با پیش شماره ۰۸۶
آدرس ایمیل:

سوابق کار:
مرداد  ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۴۰۰ رییس بهره برداری شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)
اسفند ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ماه ۱۳۹۵ رئیس سرویس های آب و برق و بخار
مرداد ماه ۱۳۹۱ تا اسفند ماه ۱۳۹۲ رئیس پژوهش و فناوری
تیر ماه ۱۳۹۰تا مرداد ۱۳۹۱ مسئول راه اندازی واحد های هیدروژن فاز ۲ و واحد RFCC
مهر ماه ۱۳۸۸ تا تیر ماه ۱۳۹۰ رییس واحدهای آیزوماکس و هیدروژن و تبدیل کاتالیستی
خرداد ماه ۱۳۸۶ تا مهر ماه ۱۳۸۸ رئیس نوبتکاری عملیات
دیماه ۱۳۸۳ تا خردادماه ۱۳۸۶ رییس نوبتکاری واحدهای کاتالیستی (منطقه ب)
آذر ۱۳۷۷ تا دی ۱۳۸۳ کارمند ارشد آیزوماکس
بهمن ۱۳۷۱ تا آذر ۱۳۷۷ کارمند اطاق کنترل

تحصیلات :
کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی کاربردی