برای اولین بار تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای SGT700 شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند به دست متخصصین ایرانی انجام شد

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند از سه دستگاه توربوژنراتور SGT700 برخوردار است که جزء مدرنترین تولیدات شرکت SIEMENS می باشد و از لحاظ راندمان ، توان تولید و میزان کاهش آلایندگی گازهای خروجی رتبه نخست جهانی را دارا است و درحال حاضر کشورهای محدودی از جمله ایران از این تکنولوژی برخوردار است که به دلیل تحریم و عدم تعهدات شرکت زیمنس ، نصب و راه اندازی این توربوژنراتورها به هنگام راه اندازی پالایشگاه به دست توانمند متخصصین داخلی با موفقیت انجام شد ودر مدار تولید قرار گرفت .

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند از سه دستگاه توربوژنراتور SGT700 برخوردار است که جزء مدرنترین تولیدات شرکت SIEMENS می باشد و از لحاظ راندمان ، توان تولید و میزان کاهش آلایندگی گازهای خروجی رتبه نخست جهانی را دارا است و درحال حاضر کشورهای محدودی از جمله ایران از این تکنولوژی برخوردار است که به دلیل تحریم و عدم تعهدات شرکت زیمنس ، نصب و راه اندازی این توربوژنراتورها به هنگام راه اندازی پالایشگاه به دست توانمند متخصصین داخلی با موفقیت انجام شد ودر مدار تولید قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه این موفقیت متخصصین داخلی به همین جا ختم نشد و علاوه برسرویس و نگهداری روزمره سه دستگاه توربوژنراتور SGT700 توانستند برای اولین بار تعمیرات این توربوژنراتورها را با توجه به شرایط تحریم و علی رغم انحصار لوازم یدکی آن با موفقیت به پایان برسانند و برمشکلات فایق آیند .

این گزارش می افزاید قرارداد سالیانه سه دستگاه توربورژنراتور SGT700 و تعمیرات دوره ای سطح اول (Level A) برای توربوژنراتورهای ۲۱۳۲ و۲۱۳۳ که براساس دستورالعمل کارخانه سازنده (شرکت SIEMENS ) ومطابق با فلوچارت آن ، جزء تعمیرات برنامه ای (Maintenance Plan) است و از زیر مجموعه تعمیرات پیشگیرانه(Preventive Maintenance) می باشد که شرکت سازنده به تعهداتش عمل نکرد و متخصصین داخلی به خوبی از پس آن برآمدند.

درتعمیر ونگهداری سالیانه سه دستگاه توربوژنراتور ، انجام عملیات Trouble Shooting مولدها به مورد اجرا گذارده شد که ازآن جمله می توان به چندین مورد رفع نواقص مولدها ، شامل تعمیر دمپر اطاقک روغنکاری واطاقک توربین مولدهای ۲۱۳۲و۲۱۳۳، نشت گیری سیستم روغنکاری مولدها ، اصلاح مسیرکابل کشی ترنسدیوسر تحریک ژنراتور ها و عایق بندی اطراف شفت ورودی ژنراتورودیواره حدفاصل اطاقک گیربکس وژنراتور ، به جهت ایجاد فشارمثبت دراطاقک ژنراتورها ، عیب یابی سنسورهای نشتی گاز و …. اشاره نمود.

همچنین تعویض قطعات مصرفی مولدها شامل ۹۶ عدد فیلتر استوانه ای بزرگ و۹۶ عدد فیلتراستوانه ای کوچک هوای ورودی از نوع Hemi pleat وارزیابی سیستم ورودی هواپس ازتعویض فیلترها و تعویض تمامی فیلترهای روغن مربوط به سیستم روغنکاری (Lubrication System) وهمچنین مجموعه فیلترهای سیستم Ventilation اطاقکهای توربین ، ژنراتور و Axillary و …..رفع اشکال و در سرویس قرار دادن سه دستگاه توربوژنراتور بدون هیچ نقصی از جمله این اقدامات است