“ال پی جی” پالایشگاه امام خمینی شازند در راه بورس انرژی

اداره پذیرش و بازاریابی بورس انرژی با درخواست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برای عرضه محصول گاز مایع شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند از طریق بورس انرژی موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس انرژی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در نظر دارد ۷۵ درصد از کل تولید سالیانه محصول ال پی جی شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند را در بورس انرژی عرضه کند.

قرار است ۵۰۰ هزار تن گاز مایع تولیدی پالایش نفت امام خمینی شازند از طریق بازار سرمایه به فروش برسد.

بنابر این گزارش، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی متعهد شده، حداقل هر ماه یک بار گاز مایع تولیدی این پالایشگاه را در بورس انرژی عرضه کند.

گاز مایع به عنوان سوخت در وسائل گاز سوز خانگی، به عنوان سوخت جایگزین در خودروها و به عنوان سوخت در صنایع مختلف کاربرد دارد.

به گزارش روابط عمومی بورس انرژی، این دومین محصول پذیرش شده از این پالایشگاه در بورس انرژی می باشد. پیش از این محصول پروپیلن تولیدی پالایشگاه اما خمینی (ره) شازند در بورس انرژی پذیرفته شده بود.