مرکز تماس چیست؟ (call center)

مرکز تماس (call center) بخشی از سازمان است که برای دریافت یا انتفال حجم زیادی از درخواست ها از طریق تلفن ایجاد می گردد. کار اصلی یک مرکز تماس در خلاصه‌ترین تعریف، مدیریت یا به اصطلاح فنی هندل کردن تماس‌های تلفنی است.
کاربردهای مرکز تماس
۱. خدمات تلفنی : یکی از مهم‌ترین و بیشترین استفاده‌های کال سنتر برقراری تماس خروجی با هدف ارائه خدمات به کاربران و مشتریان است.
۲. جلوگیری از خطا در کار تیم پشتیبانی: در ارتباط مستقیم و راحت بودن با مشتریان احتمال نقض قانون توسط کارمندان در محیط کار را کاهش می‌دهد و باعث بهبود هرچه بیشتر مشتری مداری در مجموعه می‌گردد.
۳. کار بدون وقفه و انتخاب درست: داشتن یک مرکز تماس به یک پارچه شدن ارتباطکمک می‌کند.

  فاطمه رجبی rajabi@ikorc.ir