۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مهندسی پالایش

مهندسي كاربرد خلاقانه اصول علمي، كنترل و يا توسعه ساختارها با كمك راه‌حل‌هاي منطقي، رياضيات، اقتصاد، تجربه و دانش تاكتيكي است. در اين راستا استفاده از نمونه‌ها ، مدل‌ها و مقياس ها ، شبيه‌سازي و تست‌هاي مختلف، جزء لاينفك وجودي اين شغل است چرا كه كاهش ريسك شكست غير مترقبه، بنيادي‌ترين اصل در وظايف يك مهندس محسوب مي‌شود.
مهندسين فعال در اداره مهندسي پالايش با تلاش و تعهد در زمينه‌ طراحي، شبيه‌سازي و بهره‌برداري فرآيندهاي شيميايي در جهت تصفيه هر چه بهتر نفت اين طلاي سياه افروختني گام برداشته‌اند تا مواد اوليه به محصولات با ارزش تر و متنوع‌تر بر اساس استانداردهاي روز دنيا تبديل شود.
اهم وظايف و اهداف مهندسي پالايش
•    نظارت بر كيفيت توليدات واحدهاي بهره‌برداري :
نظارت بر كيفيت توليد، كنترل و پيشگيري از خارج شدن محصولات از محدوده كنترل كيفي واحدهاي بهره‌برداري بر اساس مدارك فني، تجربيات مهندسي و نقشه‌ها همچنين پايش متغيرهايي مانند دما، فشار، دبي جريان و بهينه‌سازي مصرف انرژي در كوره‌ها و تجهيزات پر مصرف طي بازديدهاي روزانه پرسنل مهندسي پالايش از واحدهاي عملياتي صورت مي‌پذيرد.
•    بررسي و كنترل نتايج آزمايشگاهي :
كنترل كيفي نتايج آزمايشگاهي و مقايسه آن با جداول محدوده مجاز نقاط كنترل كيفي واحدهاي بهره‌برداري به صورت روزانه صورت مي‌گيرد تا با اعمال تغييرات لازم عملياتي، كيفيت مطلوب فرآورده‌ها تضمين گردد.
•    تهيه گزارشات ماهيانه :
بر اساس عملكرد واحدهاي عملياتي گزارشاتي شامل ميزان خوراك ، محصولات، راندمان واحدها، سوخت و ضايعات، مشكلات و نقايص ايجاد شده به همراه نمودارها و تحليل شرايط همچنين راه‌ حل‌هاي منطقي رفع مشكلات در اختيار مديريت قرار مي‌گيرد.

•    موارد ويژه در تعميرات اساسي (كك‌زدايي كوره‌ها، احياء، تخليه و بارگيري كاتاليست):
در راستاي حفظ كيفيت كاتاليست و شرايط فيزيكي تجهيزات، فرآيندهاي فوق با كمك دستورالعمل‌هاي ارائه شده توسط صاحبان فناوري و تحت نظارت پرسنل مهندسي پالايش با همكاري واحدهاي عملياتي انجام مي‌پذيرد و پس از انجام تست‌هاي لازم واحدها راه‌اندازي مي‌گردند.
•    تغييرات اصلاحي در شرايط عملياتي :
در راستاي بهينه‌سازي توليد، سهولت عمليات دستگاه‌ها و افزايش عمر كاتاليست با در نظر گرفتن ملاحظات زيست محيطي، ايمني و اقتصادي، اصلاحاتي در مسير تجهيزات يا دستگاه‌هاي پالايشي صورت مي‌گيرد.
•    بازديد دوره‌اي از انبارهاي شيميايي و كاتاليست‌ها :
محيط و نحوه نگهداري، شرايط دمايي و رعايت استانداردهاي انبارش كاتاليست و مواد شيميايي به صورت دوره‌اي توسط پرسنل مهندسي پالايش بررسي مي‌گردد.
•    ارتباط با ديگر واحدهاي پالايشگاه :
ارائه مشاوره در زمينه خريد مواد شيميايي و كاتاليست در جهت تامين و يا جبران بخش‌هاي از دست رفته مي‌بايست طبق روال اصولي انجام پذيرد در اين راستا اداره مهندسي پالايش با ارائه مدارك اوليه، اطلاعات تكميلي، بررسي پيشنهادات فني و مشاوره‌هاي كتبي و شفاهي در كنار پرسنل اداره تداركات كالا جهت خريد مواد شيميايي و كاتاليست اقدام مي‌نمايند.
همچنين در صورت نياز اداره آموزش مهندسين مجرب و مطلع از واحدهاي پالايشي آماده ارائه اطلاعات لازم و آموزش ساير پرسنل در جهت ارتقاء سطح علمي پالايشگاه هستند و در نهايت در راستاي صيانت از محيط زيست و كاهش آلودگي‌هاي محيطي در همكاري با پرسنل اداره محيط زيست از هيچ كمكي فروگذار نخواهند بود.

رئيس واحد: حمید عبدلی حسین آبادی

 

اطلاعات تماس
تلفن: ۳۳۴۹۱۲۸۰ (با پیش شماره  ۰۸۶)
ايميل : abdoli.h@ikorc.ir
سوابق كار
– از سال۱۳۷۸ الي ۱۳۸۸ شيفت كنترل و سوپروايزر واحد utility
– از سال ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۲ مسئول مهندسي واحدهاي آيزوماكس و هيدروژن
– از سال ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۴رئيس اداره پژوهش و فناوري
– از سال ۱۳۹۴ الي۱۳۹۷ مسئول مهندسي واحدهاي آيزوماكس و هيدروژن
– از سال ۱۳۹۷ رئيس اداره مهندسي پالايش

تحصيلات
–    كارشناسي مهندسی شیمی ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتي شريف
–    كارشناسي ارشد مهندسی شیمی ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتي شريف

روساي پيشين:
احمد فرزانه ۱۳۸۰-۱۳۸۶

ناصر علوي ۱۳۸۶-۱۳۸۸

محسن محمدي ۱۳۸۸-۱۳۹۶