اطلاعات بیشتر درباره حمید عبدلی

حمید عبدلی حسین آبادی رییس فعلی مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) میباشد.

اطلاعات تماس
تلفن: ۳۳۴۹۱۲۸۰ (با پیش شماره  ۰۸۶)
ایمیل : abdoli.h@ikorc.ir
سوابق کار
– از سال۱۳۷۸ الی ۱۳۸۸ شیفت کنترل و سوپروایزر واحد utility
– از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ مسئول مهندسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن
– از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴رئیس اداره پژوهش و فناوری
– از سال ۱۳۹۴ الی۱۳۹۷ مسئول مهندسی واحدهای آیزوماکس و هیدروژن
– از سال ۱۳۹۷ رئیس اداره مهندسی پالایش

تحصیلات
–    کارشناسی مهندسی شیمی ۱۳۷۶ دانشگاه صنعتی شریف
–    کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتی شریف