۰۴ تیر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

برنامه ریزی، اختلاط و انتقال مواد نفتی

كار اصلی این واحد برنامه ریزی تولید فرآورده های مختلف ، اختلاط و انتقال مواد نفتی ، ذخیره سازی خوراك ، فرآورده های تولیدی و محصولات میانی است . امتزاج مولفه های مختلف برای تهیه بنزین موتور و سایر فرآورده های نفتی ، طبق كتابچه های مشخصات تأیید شده شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از دیگر فعالیتهای این واحد است . مجموع فضای ذخیره سازی شركت پالایش نفت شازند اراك بالغ بر ۶ میلیون بشكه می باشد .