اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی

 

اهم وظایف و اهداف اداره:
• تهیه و تدوین برنامه های روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه استحصال فرآورده های پالایشگاه به نحوی که فرآورده ها از لحاظ کیفیت و کمیت احتیاجات شرکت ملی پخش و امور بین الملل را تأمین نماید.
• پیشنهاد و راهنمایی لازم در نفت خام دریافتی با عملیات روزانه واحدهای پالایشی و تنظیم برنامه خوراک واحدهای پالایشی بطوریکه وقفه ای در عملیات ایجاد نگردد.
• همکاری دائمی با اداره مهندسی پالایش به منظور مطالعه طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت دستگاهها، اثرات طرحها و تولید فرآوردههای پالایشگاه.
• نظارت و کنترل بر عملیات و محاسبه آمار ارسالی به ادارات مربوطه خارج از سازمان و مقایسه تولید واقعی با برنامه تنظیمی و راهنمایی کارشناسان زیر مجموعه جهت کاهش انحرافات تولید واقعی از برنامه و بررسی موجودی فضای خالی نفت خام و فرآوردهها وارائه گزارش از عملکرد برنامه.
• نظارت و کنترل بر موجودی ، خوراک و دریافت نفت خام به نحوی که خوراک پالایشگاه تأمین و ذخیره نفت خام تا حد قابل قبول باشد.
• راهنمایی و کنترل خوراک و محصولات نهایی واحدهای پالایشی در زمان تعمیرات اساسی.
• نظارت و طرح و پیگیری امور عملیات مخازن بصورت روزانه.
• ارایه دستورالعمل ساخت محصولات نهایی نظیر(بنزین ، نفت گاز، نفت سفیدو…) از محصولات میانی و نظارت بر محصولات پایانی از لحاظ کیفی و کمی و هماهنگی جهت ارسال محصولات به شرکت پخش فراورده های نفتی و خطوط لوله و ….

رییس واحد: علیرضا قلی آبادی

اطلاعات تماس
تلفن:۳۳۴۹۱۷۰۴ با پیش شماره ۰۸۶
پست الکترونیکی: gholiabadi@ikorc.ir

سوابق کار
• ازسال۱۳۷۴الی ۱۳۸۵ واحد تقطیر
• از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ کارمند اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی
• ازسال۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ رییس اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی

تحصیلات

کارشناسی مهندسی شیمی ۱۳۷۴ دانشگاه نفت
روسای پیشین:
•    علی اصغر محمد زاده (۱۳۷۲-۱۳۷۹)
•    بهمن خسرو زاده (۱۳۷۹-۱۳۸۶)
•    سید ناصر علوی (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
•    علی شاهوردی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)