اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی

اهم وظایف و اهداف اداره:
• تهیه و تدوین برنامه های روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه استحصال فرآورده های پالایشگاه به نحوی که فرآورده ها از لحاظ کیفیت و کمیت احتیاجات شرکت ملی پخش و امور بین الملل را تأمین نماید.
• پیشنهاد و راهنمایی لازم در نفت خام دریافتی با عملیات روزانه واحدهای پالایشی و تنظیم برنامه خوراک واحدهای پالایشی بطوریکه وقفه ای در عملیات ایجاد نگردد.
• همکاری دائمی با اداره مهندسی پالایش به منظور مطالعه طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت دستگاهها، اثرات طرحها و تولید فرآوردههای پالایشگاه.
• نظارت و کنترل بر عملیات و محاسبه آمار ارسالی به ادارات مربوطه خارج از سازمان و مقایسه تولید واقعی با برنامه تنظیمی و راهنمایی کارشناسان زیر مجموعه جهت کاهش انحرافات تولید واقعی از برنامه و بررسی موجودی فضای خالی نفت خام و فرآوردهها وارائه گزارش از عملکرد برنامه.
• نظارت و کنترل بر موجودی ، خوراک و دریافت نفت خام به نحوی که خوراک پالایشگاه تأمین و ذخیره نفت خام تا حد قابل قبول باشد.
• راهنمایی و کنترل خوراک و محصولات نهایی واحدهای پالایشی در زمان تعمیرات اساسی.
• نظارت و طرح و پیگیری امور عملیات مخازن بصورت روزانه.
• ارایه دستورالعمل ساخت محصولات نهایی نظیر(بنزین ، نفت گاز، نفت سفیدو…) از محصولات میانی و نظارت بر محصولات پایانی از لحاظ کیفی و کمی و هماهنگی جهت ارسال محصولات به شرکت پخش فراورده های نفتی و خطوط لوله و ….

رییس واحد:

عباس رجبی

اطلاعات تماس

تلفن : ۳۳۴۹۱۷۰۴ باپیش شماره ۰۸۶
پست الکترونیکی : rajabi.a@ikorc.ir

سوابق کار

ازسال ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۴ واحد مخازن

از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۹کارمند ارشد برنامه ریزی تولید

ازسال ۱۳۹۹ رئیس اداره برنامه ریزی تولید واختلاط مواد نفتی

تحصیلات

کارشناس ارشد مهندسی صنایع
روسای پیشین:
•    علی اصغر محمد زاده (۱۳۷۲-۱۳۷۹)
•    بهمن خسرو زاده (۱۳۷۹-۱۳۸۶)
•    سید ناصر علوی (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
•    علی شاهوردی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
•    علیرضا قلی آبادی