۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي

 

اهم وظايف و اهداف اداره:
• تهيه و تدوين برنامه هاي روزانه، هفتگي، ماهيانه، ساليانه استحصال فرآورده هاي پالايشگاه به نحوي كه فرآورده ها از لحاظ كيفيت و كميت احتياجات شركت ملي پخش و امور بين الملل را تأمين نمايد.
• پيشنهاد و راهنمايي لازم در نفت خام دريافتي با عمليات روزانه واحدهاي پالايشي و تنظيم برنامه خوراك واحدهاي پالايشي بطوريكه وقفه اي در عمليات ايجاد نگردد.
• همكاري دائمي با اداره مهندسي پالايش به منظور مطالعه طرحهاي توسعه و افزايش ظرفيت دستگاهها، اثرات طرحها و توليد فرآوردههاي پالايشگاه.
• نظارت و كنترل بر عمليات و محاسبه آمار ارسالي به ادارات مربوطه خارج از سازمان و مقايسه توليد واقعي با برنامه تنظيمي و راهنمايي كارشناسان زير مجموعه جهت كاهش انحرافات توليد واقعي از برنامه و بررسي موجودي فضاي خالي نفت خام و فرآوردهها وارائه گزارش از عملكرد برنامه.
• نظارت و كنترل بر موجودي ، خوراك و دريافت نفت خام به نحوي كه خوراك پالايشگاه تأمين و ذخيره نفت خام تا حد قابل قبول باشد.
• راهنمایی و کنترل خوراک و محصولات نهایی واحدهای پالایشی در زمان تعمیرات اساسی.
• نظارت و طرح و پيگيري امور عمليات مخازن بصورت روزانه.
• ارايه دستورالعمل ساخت محصولات نهايي نظير(بنزين ، نفت گاز، نفت سفيدو…) از محصولات مياني و نظارت بر محصولات پاياني از لحاظ كيفي و كمي و هماهنگي جهت ارسال محصولات به شركت پخش فراورده هاي نفتي و خطوط لوله و ….

رييس واحد: عليرضا قلي آبادي

اطلاعات تماس
تلفن:۳۳۴۹۱۷۰۴ با پيش شماره ۰۸۶
پست الکترونیکی: gholiabadi@ikorc.ir

سوابق كار
• ازسال۱۳۷۴الي ۱۳۸۵ واحد تقطير
• از سال ۱۳۸۶ الي ۱۳۸۹ كارمند اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي
• ازسال۱۳۹۰ الي ۱۳۹۷ رييس اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي

تحصيلات

كارشناسي مهندسي شيمي ۱۳۷۴ دانشگاه نفت
روساي پيشين:
•    علي اصغر محمد زاده (۱۳۷۲-۱۳۷۹)
•    بهمن خسرو زاده (۱۳۷۹-۱۳۸۶)
•    سيد ناصر علوي (۱۳۸۶-۱۳۸۹)
•    علي شاهوردي (۱۳۸۹-۱۳۹۰)