۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتصاب سرپرست جديد اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند آقاي مهندس عليرضا قلي آبادي طي حكمي از طرف آقاي مهندس علي شاهوردي رئيس اداره بهره برداري بعنوان سرپرست اداره برنامه ريزي توليد و اختلاط مواد نفتي پالايشگاه منصوب گرديد .

روابط عمومي شركت اين انتصاب را به ايشان تبريك گفته و برايشان آرزوي موفقيت مي نمايد.