انتصاب سرپرست جدید اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند آقای مهندس علیرضا قلی آبادی طی حکمی از طرف آقای مهندس علی شاهوردی رئیس اداره بهره برداری بعنوان سرپرست اداره برنامه ریزی تولید و اختلاط مواد نفتی پالایشگاه منصوب گردید .

روابط عمومی شرکت این انتصاب را به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت می نماید.