مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران: در پایان برنامه پنجم توسعه تولید بنزین به ۷/۹۹ میلیون لیتر در روز می رسد

در پایان برنامه پنجم توسعه، تولید بنزین به ۷/۹۹ میلیون لیتر در روز و تولید نفت گاز به ۱۰۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، علیرضا ضیغمی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که در همایش ًمدیریت و سرمایه گذاری در صنعت پالایش و پخشً سخنرانی می کرد، افزود: به طور کلی فعالیت های عملیاتی صنعت پالایش و پخش با رویکرد برنامه پنجم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ می باشد که بر اساس آن و برنامه ریزی های صورت گرفته ، تولید بنزین در افق ۱۴۰۴ به ۱۶۵ میلیون لیتر و نفت گاز به ۱۵۶ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
وی سیاست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را بهره گیری بیشتر از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: رفع مشکلات مربوط به واگذاری پالایشگاه ها به بخش خصوصی از مهمترین برنامه ها در سال ۱۳۹۰ است.
ضیغمی با بیان اینکه از شرکت های پیمانکاری فعال به صورت EPCF استقبال می کنیم، به فرصت های سرمایه گذاری در طرح های پالایش و پخش اشاره نمود و گفت: ساخت پالایشگاه های جدید درون و برون مرزی، طرح های بنزین سازی و بهینه سازی پالایشگاه های موجود کشور، توسعه خطوط لوله و مخابرات نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در برنامه های این شرکت قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری در خصوص طرح های توسعه و بهینه سازی ۵ پالایشگاه کشور را حدود ۴/۱۱ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با انجام این طرح ها تولید بنزین در پایان برنامه پنجم توسعه ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.