واحدهای پالایش

units1

۱- واحد تقطیر در جو و خلاء
این واحد با ظرفیت اسمی ۱۵۰.۰۰۰ بشکه در روز طراحی و راه اندازی شده است .
محصولات تولیدی این واحد عبارتند از :

۱- گازهای سبک ( سوخت پالایشگاه )
۲- گاز مایع
۳- بنزین خام سبک
۴- بنزین خام سنگین
۵- نفتای مخلوط
۶- نفت سفید
۷- نفت گاز ( سبک و سنگین )
۸- خوراک واحد هیدروکراکر
۹- برش روغن خام
۱۰- نفت کوره
۱۱- خوراک واحد کاهش گرانروی
۱۲- خوراک واحد قیر

۲- واحد کاهش گرانروی

این واحد با ظرفیت اسمی ۲۷.۳۰۰ بشکه در روز طراحی شده است .دراین واحد دراثر فرایند شکست حرارتی ته مانده برج خلا به محصول تار با گرانروی پایین تبدیل میگردد که سهم زیادی درکاهش مصرف مواد میان تقطیر برای تنظیم گرانروی محصول نهایی نفتکوره پالایشگاه دارد.
محصولات این واحد عبارتند از :

۱- نفت کوره با گرانروی پائین
۲- بنزین نامرغوب
۳- گازهای سبک ( که پس از تصفیه به مصرف سوخت پالایشگاه می سند )

units2
۳- واحد بازیافت گاز مایع

این واحد با جمع آوری گاز مایع تولیدی واحدهای مختلف پالایش و تفکیک اجزای تشکیل دهنده آن شرایط لازم برای تهیه گاز مایع طبق مشخصات استاندارد فصلی تولید فراهم می سازد .
محصولات این واحد عبارتند از :

۱- گازهای سبک ( سوخت پالایشگاه )
۲- پروپان
۳- بوتان
۴- پنتان

۴- واحد تصفیه و تبدیل کاتالیستی

این واحد با ظرفیت اسمی ۲۱.۶۰۰ بشکه در روز طراحی شده است و خوراک آن از واحدهای تقطیر و هیدروکراکر تأمین می شود . محصول این واحد ، پلاتفرمیت با اکتان طراحی ۱۰۰ و گاز مایع است . واحد تصفیه و تبدیل کاتالیستی مجهز به دستگاه احیاء مداوم کاتالسیت بوده و با توجه به نوع کار کرد آن امکان تهیه بنزین بدون سرب در این شرکت فراهم آمده است . به طوری که ، علاوه بر تأمین نیازهای منطقه ، مقدار زیادی پلاتفرمیت با اکتان بالا به پالایشگاه تهران ارسال می کند . همچنین از فرآیند این واحد مقدار معتنابهی هیدروژن بدست می آید که جهت خالص سازی به واحد هیدروژن ارسال می گردد .

۵- واحد هیدروکراکر

این واحد با استفاده از هیدروژن ، خوراک سنگین دریافتی از واحد تقطیر در خلاء را در مجاورت کاتالیست تحت فرآیند شکست مولکولی به محصولات با ارزشی نظیر گاز مایع ، بنزین خام سبک ، بنزین خام سنگین ، نفت سفید( سوخت جت) و نفت گـــاز تبدیل می کند .
با توجه به تولیدمحصولات نفتی مرغوب در واحد هیدروکراکر و کاهش مقدار زیادی از حجم نفت کوره تولیدی این واحد از اهمیت زیادی در مجموعه برخوردار است .

units3
۶- واحد هیدروژن

این واحد با استفاده از گاز طبیعی و بخار آب در دمای بالا ، هیدروژن مورد نیاز واحد هیدروکراکر را تأمین می کند . ظرفیت تولیدی این واحد ۵۰ میلیون فوت مکعب در روز است .
برای اولین بار در پالایشگاههای کشور از سیستم خالص سازی (PSA ) در این واحد استفاده شده است . بخشی از هیدروژن مورد نیاز واحد هیدروکراکر از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن فرآیند پلاتفرمینگ در بخش شماره ۲ (PSA # 2 ) تأمین می شود .

۷- واحد تصفیه گاز با آمین

گازهای ترش تولید شده در واحدهای پالایش ، جهت تصفیه به واحد آمین ارسال میگردد. درمرحله بعد محصول گاز تصفیه شده فشار پایین به سیستم سوخت گازی پالایشگاه و محصول گازی فشاربالا به عنـــوان خوراک مکمل به واحد هیدروژن انتقال می یابد .
گازهای اسیدی نیز برای تهیه گوگرد به واحد بازیافت گوگرد ارسال می گردد . آمین مورد استفاده جهت فرآیند تصفیه گاز ، DGA ( دی گلایکل آمین ) می باشد .

۸- واحد بازیافت گوگرد

گازهای اسیدی و ترش که ازواحدهای آمین و آب ترش فرآورش می شوند جهت بازیافت گوگرد به عنوان خوراک وارد دستگاه گوگرد می گردند .
این واحد با استفاده از سیستم پرک سازی ، روزانه ۶۰ تن گوگرد با خلوص ۹۹.۹۹ تولید می نماید . گوگرد تولیدی این واحد بهترین نوع گوگرد در کشور است که قسمتی از آن نیز صادر میگردد .

۹- واحد تولید ازت

این واحد با استفاده از فرآیند تراکم ، سرما سازی و توربین انبساطی ( Cryogenic ) نیتروژن را از مخلوط هوا جدا می کند .
این واحد ازت مورد نیاز پالایشگاه ( بویژه واحد CCR ) را تأمین می نماید و مازاد آن به مصرف کنندگان مختلف فروخته می شود . درجه خلوص ازت تولیدی ۹۹.۹۹۹۹ درصد می باشد .