۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

سيمولاتور واحدهاي جديد RFCC و NHT2 و OCTANIZINGعملياتي شد

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و به نقل از مهندس الماسيان رئيس آموزش و تجهيز نيروي انساني اين شركت، از عملياتي شدن سيمولاتور واحدهاي جديد NHT2 وOCT و RFCC در اين پالايشگاه خبر داد. .