مزایده عمومی ۹۶/۰۱

تجدید مزایده عمومی ۹۶/۰۱

تحت عنوان اجاره تعدادی از مغازه های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران – شهرک پالایشگاه ( مناطق مسکونی c  و f )

فایل همراه