مزایده عمومی شماره ۹۵/۰۲

مزایده عمومی شماره ۹۵/۰۲

تحت عنوان اجاره تعدادی از مغازه های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران – شهرک پالایشگاه (منطقه مسکونی C و E )

فایل همراه