مزایده عمومی شماره ۹۶/۰۱

مزایده عمومی شماره ۹۶/۰۱

تحت عنوان اجاره تعدادی از مغازه های شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در شهر مهاجران – شهرک پالایشگاه (مناطق C و  F)

فایل همراه