اهمیت سرعت باد در باربرداری


Big Blue و دلیل واژگونی آن

Big Blue نام یک جرثقیل فوق سنگین چرخ زنجیری بود که در سال ۱۹۹۹ واژگون شد و سه نفر را کشت.
حدود ساعت  ۵  بعد از ظهر، Big Blue در حال ساخت استادیوم بیس بال در  Wisconsin بود که واژگون شد.

Big Blue بزرگترین جرثقیل در زمان خود با ظرفیت ۲۵۰۰ تن بود که هنگام نصب سقف استادیوم با وزن حدودی ۴۵۰  تن تعادل خود را از دست داد، سه نفر را کشت و خسارات مالی زیادی بر جای گذاشت.

*** دلیل واژگونی  Big Blue  انجام باربرداری درسرعت باد غیر مجاز بود ***

سرعت باد حدود ۳۲ الی ۳۴ کیلومتر در ساعت  بود که کارگران نگرانی خود را از سرعت باد ابراز داشتند، اما بطور ناگهانی باد به سرعت ۴۲ تا ۴۳ کیلومتر در ساعت رسید و باعث واژگونی جرثقیل گردید.
بررسی نشان داد اگر چه اثرات سرعت باد روی خود جرثقیل محاسبه شده بود اما اثر باد روی باری که جرثقیل lift  می کرد در نظر گرفته نشده بود.

با کلیک روی لینک زیر کلیپ مربوطه را تماشا نمایید:

BigBlue

با تشکر از توجه شما
اداره ایمنی پالایش نفت امام خمینی (ره)

 

Big Blue Crane collapse

The Big Blue was a Lampson LTL-1500 Transi-Lift heavy lift crawler crane that collapsed on July 14, 1999, killing three Ironworkers

On July 14, 1999 at approximately 5:12 pm, the Big Blue collapsed during the construction of the Miller Park baseball stadium in Milwaukee, Wisconsin, with a load of over 450 tonnes (440 long tons; 500 short tons) on the hook. Three Iron Workers Local 8 members, Jeffrey Wischer, William DeGrave, and Jerome Starr, were killed when the suspended personnel platform in which they were observing the lift was hit by the falling crane. A camera crew was filming construction of the stadium on that day and captured the collapse on video as it occurred. Wind speeds were between 20 to 21 miles per hour (32 to 34 km/h), with gusts of up to 26 to 27 miles per hour (42 to 43 km/h), at the time of the collapse.

The boom was rated to 20 miles per hour (32 km/h), and other workers had expressed concern at the speed of the wind. An investigation revealed that although the effects of side winds on the crane itself had been calculated, it had not been considered for the load the crane was lifting.