واحد مدیریت انرژی

پالایشگاههای نفت بعنوان بزرگترین واحدهای فرآیندی در دنیا که تولید کننده حاملهای انرژی مورد مصرف در سایر بخش‌های اقتصادی ، از جمله صنعت، حمل و نقل و بخش‌های خدمات و مصارف خانگی هستند، خود نیز از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی محسوب می‌شوند.
لذا برای مدیریت و کنترل مصرف انرژی داخلی پالایشگاهها و به منظور ایجاد امکان تحلیل و ارزیابی مصارف انرژی در پالایشگاهها شاخص‌های مصرف انرژی تعریف شده است. شاخص انرژی واحدهای فرآیندی پالایشگاه با محاسبه میزان انرژی مصرفی به ازای مقدار ماده اولیه ورودی به هر پالایشگاه به دست می‌آید. محاسبه شاخص انرژی واحدهای فرآیندی یک پالایشگاه ، امکان مقایسه یک واحد پالایشی با واحد مشابه در پالایشگاههای دیگر جهان ، همچنین بررسی وضعیت این واحد در زمانهای مختلف و مقایسه با شرایط طراحی این واحد را فراهم می‌کند.
از جمله اهداف واحد مدیریت انرژی در پالایشگاه کنترل و محاسبه میزان مصرف انرژی در واحدهای مختلف عملیاتی و ستادی پالایشگاه در راستای اهداف کلان کشور و اتخاذ راهکارهایی جهت مطابقت میزان مصرف انرژی پالایشگاه با استانداردها ، قوانین و سیاستهای کشور می‌باشد. و این مهم با طرح‌ریزی و تدوین چشم‌انداز و برنامه استراتژیک در راستای اهداف سازمان در حوزه مدیریت انرژی بدست می آید.
توسعه فعالیت‌های مدیریت انرژی و تعریف فعالیت‌های جدید در راستای مکانیزه نمودن روش‌ها ، ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها و طرح‌ریزی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در حوزه مصرف انرژی و حرکت در مسیر تعالی سازمان در جهت اهداف فوق میسر خواهد بود.
مدیریت انرژی پالایشگاه امام خمنی (ره) شازند نیز با ایجاد بستر لازم و با تشکیل کار گروه انرژی در شرکت و توسعه تعامل و همکاری با مراکز علمی و تخصص و دانشگاهی و شناسایی فرصت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نوین بدنبال توسعه فعالیت‌های تیمی در حوزه مدیریت انرژی در سطح کل پالایشگاه می‌باشد.

رییس واحد

mirzaeiمیرزایی مهر، علی اکبر

اطلاعات تماس
پست الکترونیکی: mirzaei@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۴ (با پیش شماره ۰۸۶)

 

سوابق کار

-کارشناس ارشد فرآیند
-مسئول مهندسی واحدهای کاتالیستی

تحصیلات
فوق لیسانس مهندسی صنایع
لیسانس مهندسی شیمی

روسا یا سرپرستان پیشین:

علی شاهوردی؛ دی ۹۲ تا دی ۹۳