۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحد مديريت انرژي

پالايشگاههاي نفت بعنوان بزرگترين واحدهاي فرآيندي در دنيا كه توليد كننده حاملهاي انرژي مورد مصرف در ساير بخش‌هاي اقتصادي ، از جمله صنعت، حمل و نقل و بخش‌هاي خدمات و مصارف خانگي هستند، خود نيز از بزرگترين مصرف كنندگان انرژي محسوب مي‌شوند.
لذا براي مديريت و كنترل مصرف انرژي داخلي پالايشگاهها و به منظور ايجاد امكان تحليل و ارزيابي مصارف انرژي در پالايشگاهها شاخص‌هاي مصرف انرژي تعریف شده است. شاخص انرژي واحدهاي فرآيندي پالايشگاه با محاسبه ميزان انرژي مصرفي به ازاي مقدار ماده اوليه ورودي به هر پالايشگاه به دست مي‌آيد. محاسبه شاخص انرژي واحدهاي فرآيندي يك پالايشگاه ، امكان مقايسه يك واحد پالايشي با واحد مشابه در پالايشگاههاي ديگر جهان ، همچنين بررسي وضعيت اين واحد در زمانهاي مختلف و مقايسه با شرايط طراحي اين واحد را فراهم مي‌كند.
از جمله اهداف واحد مديريت انرژي در پالايشگاه كنترل و محاسبه ميزان مصرف انرژي در واحدهاي مختلف عملياتي و ستادي پالايشگاه در راستاي اهداف كلان كشور و اتخاذ راهكارهايي جهت مطابقت ميزان مصرف انرژي پالايشگاه با استانداردها ، قوانين و سياستهاي كشور مي‌باشد. و اين مهم با طرح‌ريزي و تدوين چشم‌انداز و برنامه استراتژيك در راستای اهداف سازمان در حوزه مديريت انرژي بدست می آید.
توسعه فعاليت‌هاي مديريت انرژي و تعريف فعاليت‌هاي جديد در راستاي مكانيزه نمودن روش‌ها ، ارتقاي سطح كيفي فعاليت‌ها و طرح‌ريزي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در حوزه مصرف انرژي و حركت در مسير تعالي سازمان در جهت اهداف فوق ميسر خواهد بود.
مديريت انرژي پالايشگاه امام خمني (ره) شازند نيز با ايجاد بستر لازم و با تشكيل كار گروه انرژي در شركت و توسعه تعامل و همكاري با مراكز علمي و تخصص و دانشگاهي و شناسايي فرصت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نوين بدنبال توسعه فعاليت‌هاي تيمي در حوزه مديريت انرژي در سطح كل پالايشگاه مي‌باشد.

رييس واحد

mirzaeiميرزايي مهر، علي اكبر

اطلاعات تماس
پست الکترونیکی: mirzaei@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۴ (با پیش شماره ۰۸۶)

 

سوابق کار

-كارشناس ارشد فرآيند
-مسئول مهندسي واحدهاي كاتاليستي

تحصیلات
فوق ليسانس مهندسي صنايع
لیسانس مهندسی شيمي

روسا یا سرپرستان پیشین:

علي شاهوردي؛ دي ۹۲ تا دي ۹۳