۰۳ خرداد ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بایگانی موضوعی ‘مناقصه’

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9418055-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9518100-MB

تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای شماره RND-9518100-MB

تحت عنوان خرید تجهیزات ایمنی جرثقیل

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۰۲

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۰۲

تحت عنوان حمل تدریجی سود مایع در طی سال بوسیله تانکر از مجتمع های پتروشیمی کشور به محل سایت شرکت

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۱۰

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۹۶/۱۰

تحت عنوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی

فایل همراه

حفاظت شده: فروش اسناد مناقصه شماره RND-9618177-MY

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

ارزيابي كيفي مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۱۵

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره ۹۶/۱۵

تحت عنوان تعويض لوله هاي اسيدي بافت كلاف PVC به روش SPREX

فايل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۷/۰۱

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۷/۰۱

تحت عنوان حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RNL-9618176-MH

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  RNL-9618176-MH

تحت عنوان خرید BUTTERFLY VALVE فلنجی کلاس ۱۵۰

فایل همراه

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره RND-9648010-MH

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره  RND-9648010-MH

تحت عنوان خرید STEHL” IVSTRUMENT DEVICES”

فایل همراه

 

ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره ۹۶/۳۸

مناقصه عمومی دومرحله ای شماره ۹۶/۳۸

تحت عنوان طراحی ، ساخت و نصب و راه اندازی دو دستگاه مخزن ۴۷۷۰ مترمکعب DM جهت ذخیره آب به همراه نصب کلیه ادوات مربوطه شامل : پمپها و لوله کشی و تجهیزات برقی و ابزار دقیق و سایر متعلقات

فایل همراه