پالایشگاهها را بابت رد دیون و سهام عدالت واگذار نکنید

معاون وزیر نفت با اشاره به واگذاری ۳۰ درصد سهام ۹ پالایشگاه نفت از طریق سهام عدالت، از واگذاری سهام کلیه پالایشگاهها تا پایان برنامه پنجم خبر داد و گفت: با ارائه پیشنهادی خواستار واگذاری سهام پالایشگاهها در بورس به جای رد دیون و سهام عدالت شده‌ایم