۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

در ادامه عمليات اجرايي طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت فراورده هاي پالايشگاه امام خمینی (ره) شازند Regenerator واحد RFCC نصب شد

یکی دیگر ازتجهیزات فوق سنگین واحدهای پالايشگاهي کشور در طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت فراورده هاي پالايشگاه امام خمینی شازند نصب شد