۰۴ بهمن ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

در ادامه عملیات اجرایی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند Regenerator واحد RFCC نصب شد

یکی دیگر ازتجهیزات فوق سنگین واحدهای پالایشگاهی کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه امام خمینی شازند نصب شد