در ادامه عملیات اجرایی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند Regenerator واحد RFCC نصب شد

یکی دیگر ازتجهیزات فوق سنگین واحدهای پالایشگاهی کشور در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه امام خمینی شازند نصب شد