معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش: کاهش تولید نفت کوره پالایشگاهی بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی است

با اجرای طرحهای ارتقای کیفی محصولات پالایشگاهی و کاهش تولید نفت کوره بخشی از برنامه اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی پالایش و پخش محقق می شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در گفتگو با خبرنگار شانا بااعلام این مطلب افزود: قرار است در افق ۱۴۰۴ میزان نفت کوره تولیدی هریک از پالایشگاهها به زیر ده درصد کاهش یابد.

شاهرخ خسروانی با بیان این که تنها در صورت اجرای طرحهای توسعه ای می توان به این هدف دست یافت، تصریح کرد: در حال حاضر با تغییراتی که در هیئت مدیره پالایشگاهها انجام شده، می توان امیدوار بود که اجرای پروژه های پالایشی شتاب بگیرد.

وی با اشاره به مصوبه سال ۸۹ دولت مبنی بر معرفی نمایندگان حقیقی از سوی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در پالایشگاههای خصوصی، تاکید کرد: هم اکنون این اقدام قانونی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش شکل گرفته و این نمایندگان درصددند که پروژه های ارتقای کیفی را هرچه سریعتر اجرایی کنند.

خسروانی با بیان این که متاسفانه در سالهای اخیر این طرحهای توسعه ای با روند بسیار کندی پیش می رفت، گفت: امیدواریم با این اقدام به اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و الگوی مصرفی که مدنظر مقام معظم رهبری نیز هست دست یابیم.

وی اضافه کرد: منابع مالی این طرحها نیز باید با تلفیقی از منابع داخلی شرکتها، فاینانس، صندوق توسعه ملی و اخذ وام داخلی تهیه و تامین شود.

به گزارش شانا تصویب نامه شماره ١٨٧۴٣۶/ت/۴۴۶١٩ هیئت وزیران مبنی بر معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت در پالایشگاههای نفت خصوصی توسط « پالایش و پخش»، از ۱۹ آبانماه ۱۳۸۹ قابل اجرا بوده است.

بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران در اجرای ماده ٣٨ قانون، دستگاههای اجرایی مربوط که تا قبل از واگذاری مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت را بر عهده داشته اند، صرفا تا زمان آزاد سازی سهام موضوع این تصویبنامه، به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.