۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مراسم تقدير از اساتيد-روز معلم در كانون شهيد سليماني مهاجران-شهرك پالايشگاه

1

روز چهارشنبه   ۸۹/۲/۱۵به مناسبت گراميداشت هفتمين سال تاسيس كانو ن فرهنگي شهيد سليماني شهرك مسكوني كاركنان پالايش نفت اما خميني(ره) شازند و بزرگداشت سالروز شهادت استاد مرتضي مطهري و روز معلم مراسمي با حضور ۲۵۰ نفر از خانواده ها ,مسئولين پالايشگاه از جمله مدير امور اداري و آموزش , رئيس تعميرات, امام جماعت پالايشگاه و تني چند از اساتيد و مربيان برگزار شد.